Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2012
Image

To års fengsel for tre minutters protestsang

( 17.08.2012 )

I dag falt dommen i den kontroversielle saken mot det russiske punkebandet Pussy Riot. De tre jentene i bandet tok seg inn i en russiskortodoks kirke i Moskva i februar i år og framførte en tre minutter lang protestsang hvor de ba jomfru Maria om å fjerne president Vladimir Putin.

Pussy Riot ble umiddelbart pågrepet og tiltalt for å ha skapt offentlig uro og i dag ble jentene altså dømt til 2 års fengsel. I likhet med blant annet Amnesty International oppfatter MFO fengslingen av Pussy Riot som et klart brudd på Menneskerettighetserklæringen.

Slipp Pussy Riot fri!

Pussy Riots gerilja-sang «Jomfru Maria, frels oss fra Putin» var ment som en protest mot den ortodokse kirkens støtte for Vladimir Putin i forkant av presidentvalget 4. mars, og kan ikke etter det vi oppfatter som en sivilisert rettsoppfatning kvalifisere til fengselsstraff. FNs Menneskerettighetserklæring fastslår et hvert menneskes rett til ytringsfrihet (Artikkel 19), og rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner (artikkel 20). Anklagen mot Nadezhda Tolokonnikova (22), Maria Alyokhina (24), og Yekaterina Samutsevich (30) oppfatter vi som politisk og et klart brudd på Menneskerettighetserklæringen. Amnesty International betrakter de tre medlemmene i bandet som samvittighetsfanger og krever på sine nettsider at kvinnene settes fri, dette støtter MFO og vi oppfordrer alle til å signere oppropet.

Friby for musikere

I en rekke land og samfunn forfølges, trues, fengsles, tortureres og drepes musikere på grunn av sin musikalske aktivitet. MFO er opptatt av at våre kolleger i alle land skal ha muligheter til å arbeide som musikere og ha mulighet til å uttrykke seg kunstnerisk gjennom sin musikk. Derfor arbeider vi med å opprette en friby-ordning for forfulgte musikere.

Bildet: F.v. Jekaterina Samutsesvitsj, Nadezjda Tolokonnikova og Maria Aljokhina (Foto: Natalia Kolesnikova/AFP)

 
s