Allmenn info / Kontrakter og skjema

Kontrakter og skjema

Korpsdirigenter
MFO og Norges Musikkorps Forbund (NMF) har utarbeidet en standardkontrakt som anbefales brukt for dirigenter og instruktører i musikkorps. Standardkontrakten oppdateres jevnlig både med hensyn til anbefalt lønn og andre forhold, sist revidert etter lønnsoppgjøret i 2015.
Standard kontrakt for dirigent og instruktør
Veiledning ved tilsetting av dirigent og instruktør
Arbeidsbeskrivelse for dirigent og instruktør
Skjema for stillingsberegning for dirigent og instruktør

Kordirigenter
MFO og Norges Korforbund har utarbeidet en standard arbeidsavtale som anbefales brukt ved ansettelse av kordirigenter. Avtalen er sist revidert i 2010.
Standard kontrakt for kordirigent
Veiledning ved tilsetting av kordirigent
Skjema for stillingsberegning for kordirigent
Standard kontrakt når dirigenten er næringsdrivende

Instuktører og dirigenter som engasjeres av Norsk musikkråd
Enkelte av virksomhetene i Norsk musikkråd benytter seg av dirigenter og instruktører. MFO og Norsk musikkråd har framforhandlet diverse dokumenter til råd og veiledning for virksomhetene i musikkrådet når de knytter til seg dirigenter eller instruktører.
Arbeidsavtale
Veiledning
Skjema for stillingsberegning

Konsertavtale (artist/band)
Standardkontrakt for spillejobber, utarbeidet av MFO, GramArt, Norsk Rockforbund, NorgesNettet, Music Managers Forum Norway og Denif i fellesskap.
Oppgjørsskjema til bruk sammen med konsertavtale hvis utøverne ikke er næringsdrivende, eller ikke fører felles regnskap.

Booking contract
Engelsk versjon av enkelt avtaleformular, MS Word-format.

Forenklet oppdragsavtale/avtalebekreftelse
Avtalebekreftelse for næringsdrivende
Avtalebekreftelse for ikke-ansatt lønnstaker

Avtale om midlertidig ansettelse ved lokale produksjoner (spel) o.l.
Ansettelsesavtale til bruk ved tidsbegrensede, prosjektrettede engasjementer, f.eks. ved teater-, opera- og konsertproduksjoner hos arbeidsgiver som ikke er bundet av tariffavtale.

Reiseregningsskjema
Skjema i Word-format
Skjema i pdf-format

Statens reiseregulativ
Ekstern lenke til statens satser for reiser i inn- og utland m.m.