Allmenn info / Pensjon

Pensjon

Etter alle endringene i folketrygdens alderspensjon og andre pensjonsordninger de siste årene, registrerer vi at stadig flere av våre medlemmer blir opptatt av pensjonsopptjening og framtidige pensjonsytelser. Svært forenklet kan vi si at det norske pensjonslandskapet består av folketrygdens alderspensjon, ulike former for tjenestepensjon og ulike ordninger for individuell pensjonssparing.

Jobbe etter fylte 67 år?

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Derfor er det viktig at du søker informasjon og veiledning før du tar ditt valg. Et viktig budskap i pensjonsreformen er at det lønner seg å jobbe lenger. Hvor lenge, er individuelt.

Nedenfor har vi samlet nyttig informasjon for deg som er tilnyttet offentlig tjenestepensjon (gjelder de fleste som jobebr i kommuner, fylkeskommuner, offentlig sektor og en del kulturinstitusjoner).

Nye muligheter for medlemskap i Statens pensjonskasse

Er du ansatt i en liten deltidsstilling i staten eller som lærer i skoleverket, kan 1. april 2016 være en god dag for deg. Fra og med denne datoen trer de nye minstegrensen for medlemskap i Statens pensjonskasse i kraft. Vi presiserer at dette ikke er en aprilspøk.