Allmenn info / MFOs vederlagsfond

MFOs vederlagsfond

MFOs vederlagsfond støtter utøvende musikere med tilskudd til turneer, CD-innspillinger, konserter m.m. 
Søknader behandles av fondets styre fire til seks ganger per år. 

Neste styremøte i MFOs vederlagsfond er 26. september 2017 med søknadsfrist 11. september (innen midnatt). Vi har erfaringer med at det er er stor trafikk på serveren like før fristen går ut og at stabiliteten er varierende. Har du mulighet til å levere søknaden i god tid, er dette en fordel. Senere innleverte søknader blir behandlet på det påfølgende styremøte.

Vederlagsfondets styre er valgt av MFOs landsmøte og består i perioden 2015-2018 av Anders Hovind (leder), Cathrine Nyheim (nestleder) og Per Vollestad(styremedlem). Styret forvalter fondets midler i henhold til gjeldende vedtekter som også er vedtatt av MFOs landsmøte, samt gjeldende retningslinjer for fondet.

Trenger du informasjon eller har spørsmål angående MFOs vederlagsfond? Ta kontakt med fondets sekretær Bente Olsen på tlf: 9036 2594 eller send en epost til vederlagsfondet@musikerorg.no. 
Postadresse: MFOs vederlagsfond, Møllergata 10, 0179 Oslo.

Søknader til vederlagsfondet kan du fylle ut her.

Du kan også sende inn på papir med posten. For papirsøknader må du laste ned og fylle ut søknadsskjema i Word-format eller pdf-format.