Allmenn info / Trygderettigheter

Trygderettigheter

Vi har i Norge et godt utbygd sosialt sikkerhetsnett. Men rettighetene til trygdeytelser, enten det handler om dagpenger, sykepenger, foreldrepenger (tidligere kjent som fødselspenger) og en del andre ytelser fra folketrygden (NAV) er ikke like for alle. Arbeidstakere har i mange tilfeller rett til bedre ytelser enn selvstendig næringsdrivende, og for personer med kombinerte inntekter kan det være ekstra vanskelig å holde styr på vilkårene.

MFO bistår gjerne våre medlemmer med råd og veiledning, og med bistand til klage og rettshjelp om det skulle være nødvendig.

Du kan imidlertid unngå mange problemer om du selv setter deg inn i de viktigste reglene, og ikke minst kan du bli bedre i stand til å vurdere om du får riktig svar eller riktig ytelse om du kommer i en situasjon hvor du må søke hjelp hos NAV.

Vi vil anbefale at du tar en liten kikk på MFOs enkle veiledning om frivillig tilleggsforsikring for næringsdrivende og frilansere. I Musikerpakken finner du også en bok om sykepenger og trygd for næringsdrivende. 

Du kan dessuten finne mye nyttig informasjon på NAVs internettsider, ikke minst under ”Finn lover og regler” (NAVS rundskrivsamling og lovsamling).