Allmenn info / Kontingentsatser

Kontingentsatser

For deg som er ansatt:

Medlemskontingenten i MFO skal utgjøre 1,65 prosent av brutto inntekt (din inntekt før skatt og fradrag). Har du fast arbeidsgiver, kan denne trekke og innbetale kontingenten for deg. Det beregnes bare prosentkontingent av inntekt opp til et visst nivå. For 2016 er det bare inntekt på inntil kr. 32.500,- per måned det beregnes prosentkontingent av. Det gir en maksimal prosentkontingent på kr. 539,- per måned.

Obligatorisk forsikringspremie kommer i tillegg, for 2016 er denne på kr. 94, - per måned (kr. 72,- for innboforsikring og kr. 22,- for grunnforsikring).

Slik regnes din kontingent ut:

    Prosentkontingent 1,65 % av brutto inntekt
+  Forsikringskontingent kr. 94,-
+  Evt. OU-midler kr. 16,- *
= din månedlige kontingent

*MFOs OU-fond (opplysnings- og utviklingsfond) skal bidra til å finansiere tillitsvalgtopplæring og andre relevante kurs og seminarer for medlemmene. Yrkesaktive medlemmer som ikke har OU-fondstrekk hos arbeidsgiver (tariffestede trekk), skal betale avgift til forbundets OU-fond. 


For deg som er selvstendig næringsdrivende eller frilanser:

Er du frilanser eller næringsdrivende, fastsettes kontingenten din på grunnlag av de inntektsopplysninger du gir MFO ved innmelding og senere ved eventuelle endringer i din inntekt.. Du må selv sørge for å innbetale kontingenten. Det anbefales å opprette avtalegiro eller e-faktura, blant annet fordi innboforsikringen din er direkte knyttet til medlemskapet. MFO har i alt 10 kontingentklasser for medlemmer som betaler direkte kontingent. Opplever du en periode å ha redusert inntekt, ber du MFO om å bli plassert i en lavere kontingentklasse inntil videre.

Brutto månedsinntekt

Kontingent inkl. innbo- og grunnforsikring pr. måned

Kontingent inkl. innbo-, grunnforsikring og OU-midler*
pr. måned

Inntil kr 7 499

kr 199

kr 215

kr 7 500 – kr 8 999

kr 219

kr 235

kr 9 000 – kr 10 999

kr 244

kr 260

kr 11 000 – kr 13 999

kr 274

kr 290

kr 14 000 – kr 16 999

kr 324

kr 340

kr 17 000 – kr 20 999

kr 374

kr 390

kr 21 000 – kr 24 999

kr 439

kr 455

kr 25 000 – kr 29 999

kr 509

kr 525

kr 30 000 – kr 32 499

kr 589

kr 605

kr 32 500 -

kr 633

kr 649

*MFOs OU-fond (opplysnings- og utviklingsfond) skal bidra til å finansiere tillitsvalgtopplæring og andre relevante kurs og seminarer for medlemmene. Yrkesaktive medlemmer som ikke har OU-fondstrekk hos arbeidsgiver (tariffestede trekk), skal betale avgift til forbundets OU-fond.

Se forøvrig kontingentreglementet.

Fagforeningskontingent er fradragsberettiget i selvangivelsen med inntil kr 3.850 for inntektsåret 2016. 
Du oppnår fradrag for innbetalt kontingent innenfor nevnte grense selv om arbeidsgiver ikke trekker kontingenten for deg. Det samme gjelder hvis du er næringsdrivende.