Kontakt MFO / Administrasjon

Kontaktinformasjon

Send oss en e-post

Ring oss på tlf 23 10 22 10
(Telefontid kl. 10.00-11.30 og kl. 12.00-14.00)

Når du ringer inn til oss vil du få opplest en telefonmeny med tastevalg. Vi er i gang med forbedringer av denne, og her følger menyen i sin helhet:

Instrumentforsikring Tast 1, så 1
Medlemskap, kontingent, reiseforsikring og advokatforsikring Tast 1, så 2
Tariffområder og andre arbeidsrelaterte spørsmål Tast 2, så 1
Avtaler, kontrakter, skatt og trygd Tast 2, så 2
Øvrig administrasjon, politisk ledelse og andre henvendelser til forbundet Tast 3


MFOs hovedkontor er åpent alle virkedager fra kl 08:00 til kl. 15:30 (i perioden 15. mai - 15. september fra kl. 08:00 til kl. 15:00).

Besøksadresse
Brugata 19
0186 Oslo

Postadresse
Postboks 9007 Grønland
0133 Oslo

Du trenger javascript for å vise kartet.