Kontakt MFO / Politisk ledelse

MFOs politiske ledelse

Den daglige politiske ledelsen i MFO ivaretas av forbundsleder og to nestledere, også kalt MFOs arbeidsutvalg. Se pressebilder.

Forbundsleder Hans Ole Rian [epost] mobil 92 24 76 17
Hans Ole overtok vervet som forbundsleder 14. mai 2013, etter at forbundets valgte leder Renée Kristin Rasmussen ble innvalgt i LOs ledelse på LO-kongressen i mai 2013.
Hans Ole ble valgt som nestleder på landsmøtet 2006, og som forbundsleder på landsmøtet i 2014. Han har bakgrunn som kulturskolelærer i Leksvik, og som leder for MFO Trøndelag. Hans Ole har hovedfag i musikk fra Universitetet i Trondheim samt kulturadministrasjon fra Høgskolen i Telemark.

Hans Ole er styrerepresentant i LO kommune. Han er også styreleder i Norsk Musikkpedagogisk Union, styremedlem i Nordisk Union for Musikkutdannere og Norsk representant for ISME (International Society for Music Education). Han var leder for Kulturskoleutvalget, som leverte sin rapport i september 2010.

Nestleder Christine Thomassen [epost] mobil 95 18 16 86
Christine ble valgt som nestleder på landsmøtet i 2014. Hun er utdannet ballettdanser og er solist i Nasjonalballetten. Hun har sin utdannelse fra Elmhurst Ballet School og Royal Ballet School i London. Hun har danset i Nasjonalballetten fra 1996 og som solist fra 2003. I 2002 var hun engasjert ved English National Ballet. Christine har vært tillitsvalgt for danserne i Nasjonalballetten og leder i Oslo Ballettforening.

Nestleder Anders Hovind [epost] mobil 9700 2768
Anders ble valgt som nestleder på landsmøtet i 2010 og gjenvalgt i 2014. Han har utdanning i kirkemusikk og administrasjon og ledelse fra Norges musikkhøgskole. I tillegg har han orgeldiplomeksamen fra Musikkhøgskolen i Stuttgart. Har har vært ansatt som kantor i Greverud kirke siden 1988.

Anders representerer MFO i LOs representantskap, Kunstnernettverket, Nordisk Kirkemusikkråd, OU-styret i KA sektoren, styret i Musikkultur og Norwaco. Han er også styreleder i MFOs vederlagsfond og SafeMUSE.