Kontakt MFO / Politisk ledelse / Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid

MFO er medlem av følgende internasjonale organisasjoner:

NUMU, nordisk union for musikkutdannere

ISME, International Society for Music Education

NMU, Nordisk Musikerunion

FIM, International Federation of Musicians

Nordisk kirkemusikkråd

Emneord: NUMU, ISME, NMU, FIM