Kontakt MFO / Politisk ledelse / Prosjekt Friby
Image

Friby på musikkområdet

(For English click here.)

Oppdatert 20. desember 2013: SafeMUSE etablert som uavhengig organisasjon

Det finnes i dag ingen fribyordning på musikkområdet. Men en lang rekke kolleger rundt i verden er truet, blir fengslet eller lider fatale skjebner som følge av sin musikkvirksomhet. Dette ikke bare som følge av politiske tekster til musikk, men også ofte pga. rent musikalske uttrykk, gjerne knyttet til tradisjoner eller folkegrupper. Andre ganger kan særskilte musikalske sjangere eller språk brukt i tekstene til musikk føre til slike reaksjoner fra myndigheter eller andre. Det er således ikke noen prinsipiell forskjell på beskyttelsesbehovet for kunstnere på litteraturområdet – som har fribyordning i dag, og på musikkområdet. Også musikere, opphavsmenn og tradisjonsbærere på musikkområdet har behov for å sikre trygghet og ytringsfrihet, i tråd med FNs Menneskerettighetserklæring og UNESCOs konvensjoner om kulturelt mangfold og immateriell kulturarv.

I 2011 tok MFO initiativ til å utrede oppstart av en fribyordning på musikkområdet.

Hva vil vi?
Ambisjonen med prosjektet er å etablere fribyordning på musikkområdet inspirert av fribyordningen for forfattere/skribenter, men tilpasset musikkområdet både i forhold til nettverk ut i verden mot søkere, og i forhold til tilpassing av fribyoppholdene mot lokale og regionale musikkmiljø.

Dette skal oppnås gjennom oppstart av en nettverksorganisasjon som kan ta seg av koordineringen av denne fribyordningen med tilsvarende funksjon som ICORN, International Cities of Refuge Network i dag har på litteraturområdet.

Parallelt er det vår ambisjon at vi i etableringsfasen skal bidra til å legge til rette for de første fribyoppholdene i Norden for musikere, komponister, tekstforfattere til musikk og tradisjonsbærere på musikkområdet, slik at vi gjennom arbeid med disse får høstet erfaring og knyttet nettverk for videre utvikling av ordningen, med mål om etablering som en frittstående internasjonal organisasjon.

Arbeidet gjøres i nært samarbeid med Freemuse - The World Forum on Music and Censorship, i dialog med ICORN og foreløpig med støtte fra MFOs Vederlagsfond, LOs Kulturutvalg, NOPA, Kulturkontakt Nord, Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet. 

Fremdrift
Planlagt fremdrift for prosjektet er delt i tre faser:

  • Forprosjektet (1.7.2011 – 30.6.2012) legger grunnlag for etableringen. 
  • Pilotprosjektet (1.7.2012 – 30.6.2013) etablerer et antall fribyer i Norden gjennom nært samarbeid med den internasjonale ytringsfrihetsorganisasjonen Freemuse, et antall nordiske partnere og aktuelle byer/kommuner, samt utreder organisasjonsform og drift i samråd med ICORN.
  • Frittstående organisasjon (fra 1.7.2013), tiltaket etableres som en frittstående organisasjon som gradvis utvides til internasjonal koordinator for fribyer på musikkområdet.

Forprosjekt og Pilotprosjekt er i regi av Musikernes fellesorganisasjon i Norge (MFO) i nært samarbeid med Freemuse, dialog med ICORN og samarbeid med de første nordiske partnerne.

MFOs rolle
Musikernes fellesorganisasjon (MFO) har påtatt seg rollen som fadder for utredning og oppstart med støtte fra Landsorganisasjonen i Norge (LO):

MFOs forbundsstyre har oppnevnt et prosjektstyre for tiltaket som består av Anders Hovind, leder (nestleder i MFO, kirkemusiker), Geir Solum (forbundsstyremedlem og hornist i Trondheim Symfoniorkester) og Liv Runesdatter (forbundsstyremedlem og vokalist, komponist og produsent, Stavanger). Som prosjektleder for tiltaket har MFO engasjert Jan Lothe Eriksen, som også er sekretær for styret.

Partnere
I tillegg til MFO og LO i Norge har foreløpig følgende organisasjoner sagt seg villige til å inngå som partnere i prosjektet:

  • Freemuse, The Word Forum on Music and Censorship, er en uavhengig internasjonal organisasjon som arbeider for ytringsfrihet for musikere og komponister over hele verden. Freemuse er organisert som en medlemsorganisasjon med sekretariat i København.

Freemuse vil gjennom sitt internasjonale nettverk være ”clearing house” og faglig kontakt mot søkere til ordningen og potensielle fribykandidater. I tillegg er Freemuse kontakt inn mot ulike ytringsfrihetsmiljøer og nettverk, og foreløpig også forankring og kontakt inn mot dansk fagmiljø og mot danske myndigheter.

  • NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere) er interesseorganisasjon for komponister og forfattere av tekster til musikk, stiftet i 1937 og har i dag 756 medlemmer. 

NOPA støtter prosjektet økonomisk og vil være faglig kontakt mot norske komponistmiljøer, og sammen med SKAP (nedenfor) også kontakt mot nordiske og internasjonale komponistorganisasjoner.

  • SKAP, Svenska Kompositörer Av Populärmusik, stiftet i 1926, har i dag 929 medlemmer.

SKAP vil i første rekke være faglig kontakt mot de profesjonelle fagmiljøene i Sverige og mot svenske myndigheter, og sammen med NOPA også kontakt mot nordiske og internasjonale komponistorganisasjoner. (SKAPs styreleder, Alfons Karabuda, er også leder for ECSA - The European Composer & Songwriter Alliance.)

  • RFoD (Riksförbund för Folkmusik och Dans) er interesseorganisasjon for svensk og innvandret folkemusikk, verdensmusikk og folkedans. Medlemmer i RFoD er både foreninger og enkeltmedlemmer, amatører og profesjonelle, ca 500 enkeltmedlemmer og 110 foreninger/grupper som omfatter ca 17.700 medlemmer.

RFoD vil være faglig kontakt mot folkemusikk- og verdensmusikkmiljøene i Sverige, i Norden og Europa. RFoD driver også spillestedet Stallet i Stockholm som kan være en viktig samarbeidspartner og ressurs i prosjektet.

  • Soumen Muusikkojen Liitto (Finsk musikerforbund, grunnlagt i 1917) er fagorganisasjon for profesjonelle musikere i Finland og organiserer 3.300 medlemmer i 25 lokallag.

Finsk musikerforbund vil i første rekke være faglig kontakt mot de profesjonelle fagmiljøene i Finland og mot finske myndigheter, og sammen med MFO også kontakt mot nordiske og internasjonale musikerorganisasjoner. (Finsk musikerforbund har sete i eksekutivkomiteen i den internasjonale musikerføderasjonen, FIM.)

Nettverket er under utvikling og vil etter hvert omfatte flere norske og nordiske organisasjoner.

Det er opprettet god kontakt med Statens kulturråd i Sverige, som har uttrykt seg svært positivt i forhold til et nærmere samarbeid.

Nyheter/aktuelle saker fra Freemuse HER.

Flere artikler om Prosjekt Friby:
Kan bli vist ut av Norge (Klassekampen 17. november 2015)
Den første fribymusikeren har landet i Norge (Musikkultur 17. desember 2014)
Ytringsfrihetspris til Harstad (Musikkultur 13. november 2014)
Nytt håp for Harstad som friby (NRK Troms og Finnmark 3. juli 2014)
Kunstnere under press (Ballade 5. mars 2014)
Kunstnere i livsfare (Klassekampen 4. mars 2014)
Forfulgt musiker til Harstad (NRK 8. januar 2014)
Fribyordning for musikere tar form (KULTmag 15. oktober 2013)
Einsatz für verfolgte Musiker (Zeitschrift für KulturAustausch 9. april 2013)
Verdens første friby (Harstad Tidende 9. april 2013)
Musiker får en första fristad i norska Harstad (Sveriges Radio 13. februar 2013)
Harstad blir verdens første friby for musikere (NRK 13. februar 2013)
Internasjonal støtte til fribyprosjekt (Musikkultur 25. oktober 2012)
Internasjonal støtte til MFOs fribyprosjekt (MFO 24. oktober 2012)
Resolution of the 20th Congress on musicians’ freedom of expression (FIM 6. oktober 2012)
Fristadshandboken sätter fart på redan stark fristadsrörelse (Statens kulturråd 28. september 2012)
Snart fribyer for forfulgte musikere (Musikkultur 20. september 2012)
«Fristad för musiker» kan bli av nästa år (Sveriges Radio 28. august 2012)
To års fengsel for tre minutters protestsang (MFO 17. august 2012)
Fristäder för musikskapare är ett demokratiarbete (www.eduway.se 5. juli 2012)
Förföljda musiker ska få fristad i Norden (Mitt i Musiken Sveriges Radio 5. juli 2012)
Tyrkia: Drept for å be om en kurdisk sang (MFO/Klassekampen 17. januar 2012)
Et skritt nærmere friby (Musikkultur 10. januar 2012)
Frihetskamp for stemme og tone (Ballade.no 24. august 2011)

Lytt til:
Fristäder tar ton [nedlastbar mp3] (Statens kulturåd, Sverige 5. juli 2012, fra seminarer i Almedalen, seminarprogram her)

Kommentarer og spørsmålom prosjektet rettes til prosjektleder Jan Lothe Eriksen eller leder for prosjektstyret, Anders Hovind.