Hvem er du? / Ansatt i videregående skole

Ansatt i videregående skole

Ved å stå sammen i MFO ved den enkelte skole har vi store muligheter til å påvirke rammene rundt vårt arbeid. Som part i de kommunale og fylkeskommunale tariffavtalene har MFO gjennom sine tillitsvalgte på den enkelte skole og gjennom sine fylkestillitsvalgte i fylkeskommunen medbestemmelse og innflytelse på din arbeidsplass.

Som ansatt kan du komme i situasjoner hvor du har behov for råd, veiledning, hjelp og støtte. MFO har egne tillitsvalgte og ansatte som kan bistå deg i forhold til konkrete problemstillinger i lærerens hverdag.

MFO er den eneste fagforeningen ved videregående skoler som har hovedfokus på de estetiske fagenes situasjon og status.

MFO er organisasjonen som knytter sammen de faglige og de tariffpolitiske interessene til musikere, dansere, dramapedagoger og utøvende pedagoger.

Nyhetssaker og informasjon fra MFO finner du under Aktuelt for videregående skole.

MFO-medlemmer som også er medlem i Norske Dansekunstnere (NODA) eller Norsk Skuespillerforbund (NSF) kan få lavere kontingent i disse forbundene på visse vilkår. Se nettsidene til NODA eller NSF.