Hvem er du? / Ansatt i videregående skole / Aktuelt for videregående skole

Høring - fag fra videregående mv

(29.03.2012) Utdanningsdirektoratet har sendt på høring fire forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven. Spesielt interessant for våre grupper er forslaget om at elever på ungdomstrinnet skal få en utvidet adgang til å ta fag fra videregående opplæring

Med god gli i kupert terreng

(21.03.2012) Rapport fra Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Anbefalt forslag om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i skoleverket.

(10.02.2012) Forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i skoleverket (SFS 2213) ble etter tidligere brudd gjenopptatt i all hast fredag 10. februar 2012, da KS la fram et nytt tilbud.

Anbefalt forslag om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i skoleverket.

(10.02.2012) Forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i skoleverket (SFS 2213) ble etter tidligere brudd gjenopptatt i all hast fredag 10. februar 2012, da KS la fram et nytt tilbud.
MFOs representant valgte i forhandlingsmøtet å anbefale dette tilbudet fra KS, men med forbehold om at det blir godkjent av forbundsstyret.

MFOs utdanningspolitiske plattform

(30.11.2011) Forbundsstyret har vedtatt en utdanningspolitisk plattform for MFOs arbeid i utdanningsområdet. Plattformen beskriver målene og strategien for arbeidet i 2011 og 2012.
>> Neste side - 1   2   3   4   5