Hvem er du? / Ansatt i videregående skole / Aktuelt for videregående skole

Særavtaleforhandlinger i grunn- og videregående skole

Forhandlinger om revisjon av SFS 2213 – Særavtale for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring, starter opp i dag kl 13.00.
Forbundene i LO kommune overleverer et felles krav, som du kan lese her. Første tilbud fra KS kan du lese her.
Det er foreløpig ikke fastsatt dato for videre forhandlinger.

ISMEs 31. verdenskongress, Brasil, 20.-25. juli 2014

(29.05.2013)

ISMEs 31. verdenskongress arrangeres neste år i Porto Alegre, Brasil, 20 til 25 juli 2014.

MFO i høringsmøte med Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

MFO har i dag vært i møte med Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité for å legge fram våre synspunkter på Stortingsmelding nr. 20 (2012-2013), «På rett vei - Mangfold og kvalitet i fellesskolen». MFOs notat til komiteen kan lastes ned her.

Magnhild Tafjord: Masteroppgave i estetiske fags didaktikk

(12.04.2013) Magnhild Tafjord har i desember 2012 avlagt en masteroppgave i estetiske fags didaktikk ved Program for lærerutdanning ved NTNU i Trondheim. Oppgaven handler om implementering av læreplanen i musikk fordypning i programområdet for Musikk, dans og drama i videregående skole.

Arbeidstidsavtalen SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring - videreføres ett år til

(20.11.2012) Arbeidstidsavtalen SFS 2213 (Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring) som utløper 31.12.2012, videreføres ett år til. Verken KS eller noen av arbeidstakerorganisasjonene har sagt opp avtalen til forhandling høsten 2012, og avtalen vil derfor videreføres fram til 31.12.2013. I praksis vil avtalen gjelde ut skoleåret 2013/2014. 

Nøkkelkompetanser i europeisk skolevesen

Undervisning i it-ferdigheter, iverksetterkvalifikasjoner og aktivt medborgerskap er avgørende for å forberede de unge til nåtidens arbeidsmarked, men ifølge en ny rapport fra Europa-Kommisjonen er det i skolen generelt for lite oppmerksomhed på disse tverrfaglige ferdigheter i sammenligning med de grundleggende ferdigheder i lesning, skrivning, matematikk og naturfag. Hele rapporten finner du her.

MFO deler disse vurderingene, og har levert flere innspill til Kunnskapsdepartementet om innføring av nye grunnleggende ferdigheter. Disse innspillene finner du her.

Høringsinnspill om lærerutdanningene trinn 8-13

(16.11.2012) MFO har i dag levert høringssvar til Kunnskapsdepartementet om forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Særavtale om arbeidstøy og musikkinstrumenter er prolongert

Særavtalen i KS-området om arbeidstøy og musikkinstrumenter (SGS 1002) er prolongert med virkning til 31.12.2014. Last ned avtalen her.

Innspill III til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med evalueringen av kunnskapsløftet

(30.10.2012) MFO har i dag levert et nytt innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med evalueringen av kunnskapsløftet og ny stortingsmelding. Dette innspillet dreier seg om hvordan utdanningsprogrammet Musikk, Dans og Drama (MDD) har fungert så langt. Innspillet er basert på tilbakemeldinger fra våre hovedtillitsvalgte i alle fylkene og fra våre tillitsvalgte ved de enkelte skolene. Innspillet finner du her.

Image

Kunstfagene gjør skolen levende

(17.10.2012) Hva skal vi egentlig med kunstfag når det ikke måles av PISA? Hva sier Barnekonvensjonen om kunst og kultur? Hvordan jobbe med musikk, dans, teater, film og kreativitet i skolen? Hva er det som gir fagene liv og får elevene til å glede seg til å gå på skolen? FKS´ jubileumskonferanse på Litteraturhuset 29. november 2012

>> Neste side - 1   2   3   4   5