Hvem er du? / Ansatt i videregående skole / Aktuelt for videregående skole

Postulater fra Norsk musikkpedagogisk union

(30.07.2014) Norsk musikkpedagogisk union har nylig vedtatt fem postulater som grunnlag for sitt politiske arbeid. (The Norwegian Association for Music Educators (NMU) has recently adopted five postulates about art and culture education in Norway)

Lansering 9. april: Ny Norsk Standard sikrer bedre musikklokaler

(28.03.2014) Standard Norge lanserer nå en ny Norsk Standard, NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, som skal sikre bedre musikklokaler. Den nye standarden skal være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende musikkrom. Les mer om standarden og lanseringen her. Standarden kan for øvrig kjøpes og lastes ned her.

Gambling med fellesskolen?

(19.03.2014)
Dette Samfunnsnotatet viser hvorfor undervisning av barn og unge er en helt spesiell tjeneste som ikke passer for kommersielle aktører og konkurranse om elever.

Notatet lister opp 13 uheldige virkninger dersom man tillater en betydelig markedskultur i skolesektoren.
Spørsmålet om konkurranse og markeder er aktualisert ved at den nye regjeringen ønsker å endre privatskoleloven med en midlertidig dispensasjonshjemmel nå i vår, og sende et mer omfattende lovforslag på høring til høsten, for vedtak våren 2015.

Les hele samfunnsnotatet her.

Ny doktorgrad: Vurdering i musikkfag. En deskriptiv, analytisk studie av musikklæreres vurderingspraksis i ungdomsskolen

(07.03.2014) Elevvurdering har fått økt internasjonalt fokus på 2000-tallet og preger nå norsk skole på mange måter. Nye ideer, prinsipper og verktøy for vurdering tas i bruk i samtlige skolefag, inkludert musikkfaget. John Vinge redegjør i denne avhandlingen for hvordan 14 lærere i ungdomsskolen praktiserer, begrunner og opplever elevvurdering i sine musikkfag.

Image

Brudd i forhandlingene om arbeidstid for lærere i skoleverket – MFO frykter en dårligere skole

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) brøt i dag arbeidstidsforhandlingene med KS. Arbeidsgivernes tilbud nr 2 viser etter MFO sitt syn liten forhandlingsvilje. KS holder fast ved sitt krav om å flytte store deler av lærernes arbeidstid bort fra elevenes skoleår og flytte sentrale bestemmelser om undervisningsomfanget fra forhandlingsbordet til styringsrett for den enkelte rektor.

Hovedavtaleforhandlingene med KS fortsetter

KS la i går fram sitt tilbudsdokument nummer 2 i forhandlingene om revisjon av Hovedavtalen i KS-området.
Forhandlingene fortsetter tirsdag 28. januar, og det er satt av ytterligere forhandlingsdatoer henholdsvis 4. februar, 14. februar, 25. februar og 3. mars.

Hvorfor kunstfag i skolen? - debatt om kunstfagenes verdi i norsk skole i PISA-tider.

(22.01.2014) Litteraturhuset, torsdag 6. mars kl 19-21.

Med jevne mellomrom møter vi medieoppslag om at øket satsing på kunstfag i skolen bedrer elevenes resultater i matematikk, bidrar til bedre skolemiljø, og andre gode formål. Det henvises i denne sammenhengen gjerne til forskningsrapporter som sies å dokumentere dette. I forskjellige forskningsmiljøer er imidlertid slike rapporter og ikke minst tolkning av dem, mildt sagt omstridt. Slike diskusjoner må ses i lys av en bredere debatt om legitimering av kunstfag i skolen – hvor bl.a. forestillinger om ”kunstopplevelsens egenverdi” også hører med.

 

Ny doktorgradsavhandling: Kjønn på spill - kjønn i spill: En studie av ungdomsskoleelevers musisering.

(15.01.2014) Silje Valde Onsrud har levert sin doktorgradsavhandling Kjønn på spill - kjønn i spill: En studie av ungdomsskoleelevers musisering ved Universitetet i Bergen. Hele avhandlingen finner du her.

Hovedavtaleforhandlinger i KS-området

Forhandlingene om revisjon av Hovedavtalen i kommunalt og fylkeskommunalt tariffområde starter opp i dag, torsdag 9. januar klokka 11:00. 

Teaching Artist-kurs våren 2014

I samarbeid med Høgskolen i Volda inviterer SEANSE til å søke opptak på Teaching Artist 10 studiepoeng våren 2014. Kurset vil ha tre samlinger og forutsetter i tillegg at kunstnerne utvikler og gjennomfører et teaching artist-prosjekt i løpet av våren i en barnehage, skole, eldresenter, fengsel eller helseinstitusjon, i samarbeid med de som arbeider der.

>> Neste side - 1   2   3   4   5