Hvem er du? / Musikkterapeut / Aktuelt for musikkterapeuter

MFOs yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter - ny revidert versjon

MFOs yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter er revidert.

Lønnsutviklingen for musikkterapeuter i norske kommuner

(01.05.2017) Dette er historien om lønnsutviklingen for musikkterapeuter som arbeider i kommune Norge, det vil si alle våre kommuner unntatt Oslo kommune. Det er en tariffhistorie, men samtidig en fortelling om ett tett og godt samarbeid mellom Norsk Forening For Musikkterapi (NFMT) og fagmiljøene på Norges musikkhøgskole (NMH) i Oslo og ved Griegakademiet i Bergen.

Høringssvar til Helse og omsorgsdepartementet

MFO og Norsk Forening for Musikkterapi har i dag levert høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet. til «Framlegg til forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta». Der foreslår vi at musikkterapeuter inkluderes som profesjon i en forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Om ikke dette gjøres, kan det oppstå usikkerhet om profesjonens plass i poliklinisk behandling, og risikoen for at pasienter tilbys musikkterapitilbud av ukvalifisert personale øker.

Konferanse - Healthy and Unhealthy Use of Music by Adolescents

(26.03.2015) Helsefremmende bruk av musikk og mer uheldig bruk av musikk blant ungdom er tema når Nettverket ungdom og musikkterapi inviterer til konferanse i Bergen.

Sted: Griegakademiet, Gunnar Sævigsal, Universitetet i Bergen

Dato: 10 august 2015, kl 10.00 – 16.00,

Konferansen er gratis

Enkel bevertning

Påmelding: send e-post til viggo.kruger@grieg.uib.no innen 15. Juni 2015

Les mer om konferanse her

Artikkel: Children’s subject positions in discourses of music in everyday life: Rethinking conceptions of the child in and for music education

(04.03.2015) Ingeborg Lunde Vestad har skrevet artikkelen "Children’s subject positions in discourses of
music in everyday life: Rethinking conceptions of the child in and for music education".

Artikkelen finner du her.

Tuesday November 25th Hans Petter Solli defends the PhD degree at the University of Bergen with the thesis: "The groove of recovery: A qualitative study of how people diagnosed with psychosis experience music therapy".

(19.11.2014) Based on his own clinical practice as a music therapist at a closed psychiatric ward at Lovisenberg Diakonale Hospital in Oslo, Solli has interviewed inpatients diagnosed with psychosis about their experiences with music therapy.

Date: 

25.11.2014 - 09.00 to 12.00

Location: 

Gunnar Sævigs sal, Grieg Academy - Department of Music

Read more here /les mer her.

Musikkterapi på Stortinget

(19.11.2014) Gro Trondalen og Brynjulf Stige hadde et innlegg om musikkterapi innenfor psykisk helsevern og rusomsorgen i Stortingets helse- og omsorgskomite i forbindelse med statsbudsjetthøringene.

Hør og se Gro og Brynjulf her.

Music Therapy across contexts - den 8. nordiske musikkterapikongress, Oslo 5.-8. august 2015

(14.11.2014) With the theme music therapy across contexts we would like to point towards developments in music therapy both linked to interdisciplinary academic dialogue, and the expanding range of sites, institutions, and contexts where music therapy practices take place. For further development in our field, we hope that a dialogue around this theme will foster engagement and interactions across contexts.

Read more here / Les mer her.

Seier også i Oslo kommune, egen stillingskode for musikkterapeuter

(26.09.2014) MFO har etter mange års kamp, endelig fått på plass en egen stillingskode for musikkterapeuter også i Oslo kommune. Merknad til stillingskoden: «Med mastergrad i musikkterapi når det er stilt krav om slik utdanning for stillingen». Musikkterapeuter innplasseres i lønnsramme 3104 (lt.30 – 42)

Musikk, deltakelse og barnevern

(17.09.2014) Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges musikkhøgskole (NMH) og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen (UiB) inviterer i samarbeid med Aleris Ungplan & BOI til seminar 4. desember. Gjennom faglige og kunstneriske innslag setter vi fokus på tema som handler om Musikk, Deltagelse og Barnevern. 

>> Neste side - 1   2   3