Hvem er du? / Ansatt ved høgskole / universitet / Aktuelt for høgskole / universitet

MFO ønsker et bredere kunnskapssyn.

(11.06.2012) MFO har i dag levert innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med evalueringen av Kunnskapsløftet.

Høring - profesjonsetisk plattform

(22.05.2012) MFO har levert høringsinnspill til Utdanningsforbundet på deres forslag til profesjonsetisk plattform

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2012: Tett oppfølging av studietilbud og gjennomføring

(10.05.2012) Den årlige tilstandsrapporten for høyere utdanning som offentliggjøres i dag viser at flere vil studere og stadig flere avlegger en doktorgrad. Andelen som faller fra underveis i studiene har imidlertid vært ganske stabil de siste ti årene.

– Musikkvitenskapen trenger praksisen

(17.04.2012) Musikernes fellesorganisasjon (MFO) vil ha et utdanningssystem som siker at hvert enkelt menneske får realisert sine evner og anlegg, der alle gis samme muligheter til utdanning og læring, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Som en fagforening som organiserer både studenter og lærere innenfor de kunstneriske fagene, men også som Norges største fagforening for kunst- og kulturarbeidere har vi et spesielt fokus på de estetiske fagene i skoleverket, og i høgskole- og universitetssektoren.

Image

Arts and culture in Norway

(13.04.2012) Anne Bamford, den anerkjente australske professoren i kreativitet har vært i Norge for å undersøke hvordan det står til med den kunstfaglige opplæringen.

Strengere krav til lærerkompetanse

(13.04.2012) Kunnskapsdepartementet foreslår at det skal stilles krav om at lærere skal ha relevant fagkompetanse i de fag som de skal undervise i.

Med god gli i kupert terreng

(21.03.2012) Rapport fra Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Høring - Innføring av valgfag på ungdomsskolen mv

(15.03.2012) MFO har levert svar til Utdanningsdirektoratet på høring om innføring av valgfag på ungdomstrinnet

Nye rammeplaner for faglærerutdanningene

(12.03.2012) MFO har rettet en henvendelse til Kunnskapsdepartementet knyttet til nasjonal rammeplan (forskrift) for 3- årig faglærerutdanning i formgivning, kunst og håndverk, i musikk, dans og drama og i kroppsøvning og idrettsfag.

MFOs utdanningspolitiske plattform

(30.11.2011) Forbundsstyret har vedtatt en utdanningspolitisk plattform for MFOs arbeid i utdanningsområdet. Plattformen beskriver målene og strategien for arbeidet i 2011 og 2012.
>> Neste side - 1   2   3   4   5