Hvem er du? / Ansatt ved høgskole / universitet / Aktuelt for høgskole / universitet

– Kultur får elever til å blomstre

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjennomført en evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud. Rapporten viser at stimuleringstilskuddet har vært avgjørende for igangsettelse av et stort antall kultur(skole)prosjekter. Midlene har vært med på å heve kvaliteten i kulturskolens egne tilbud, og til å gi kunst- og kulturfagene en større plass i grunnskolen.

Ny doktorgradsavhandling: Kjønn på spill - kjønn i spill: En studie av ungdomsskoleelevers musisering.

(15.01.2014) Silje Valde Onsrud har levert sin doktorgradsavhandling Kjønn på spill - kjønn i spill: En studie av ungdomsskoleelevers musisering ved Universitetet i Bergen. Hele avhandlingen finner du her.

Nytt utdanningsprogram for EU- og EØS-landene

(27.08.2013)

Nytt utdanningsprogram for EU- og EØS-landene. Erasmus+ gir nye muligheter for norske utdanningsinstitusjoner, studenter og ansatte.
Les mer på SIUs nettside

ISMEs 31. verdenskongress, Brasil, 20.-25. juli 2014

(29.05.2013)

ISMEs 31. verdenskongress arrangeres neste år i Porto Alegre, Brasil, 20 til 25 juli 2014.

Støtte fra Norsk musikkpedagogisk union

(11.01.2013) Norsk musikkpedagogisk union (NMU) stiller seg bak oppfordringen fra MFO om snarest begynne arbeidet med lovfesting og rammeverk for "kulturskoletimen". Hele brevet fra NMU finner du her. Brevet fra MFO finner du her.

Støtte fra evta.no Norsk stemmepedagogisk forum

(04.01.2013) Evta.no Norsk stemmepedagogisk forum stiller seg bak oppfordringen fra MFO om snarest å begynne arbeidet med lovfesting og rammeverk av "kulturskoletimen". Hele brevet fra foreningen finner du her. Brevet fra MFO finner du her.

Nøkkelkompetanser i europeisk skolevesen

Undervisning i it-ferdigheter, iverksetterkvalifikasjoner og aktivt medborgerskap er avgørende for å forberede de unge til nåtidens arbeidsmarked, men ifølge en ny rapport fra Europa-Kommisjonen er det i skolen generelt for lite oppmerksomhed på disse tverrfaglige ferdigheter i sammenligning med de grundleggende ferdigheder i lesning, skrivning, matematikk og naturfag. Hele rapporten finner du her.

MFO deler disse vurderingene, og har levert flere innspill til Kunnskapsdepartementet om innføring av nye grunnleggende ferdigheter. Disse innspillene finner du her.

Høringsinnspill om lærerutdanningene trinn 8-13

(16.11.2012) MFO har i dag levert høringssvar til Kunnskapsdepartementet om forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Image

Kulturskoletimen; presiseringer fra departementet

(13.11.2012) Regjeringen har med budsjettforslaget for 2013 lagt opp til at kommunene skal gi et gratis kulturskoletilbud til alle elever som ønsker det, i tilknytning til skole/SFO. Departementet kommer nå med noen presiseringer i forbindelse med innføringen av dette tilbudet. Disse finner du her.

Innspill III til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med evalueringen av kunnskapsløftet

(30.10.2012) MFO har i dag levert et nytt innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med evalueringen av kunnskapsløftet og ny stortingsmelding. Dette innspillet dreier seg om hvordan utdanningsprogrammet Musikk, Dans og Drama (MDD) har fungert så langt. Innspillet er basert på tilbakemeldinger fra våre hovedtillitsvalgte i alle fylkene og fra våre tillitsvalgte ved de enkelte skolene. Innspillet finner du her.

>> Neste side - 1   2   3   4   5