Hvem er du? / Student / elev / Aktuelt for studenter

Høring - profesjonsetisk plattform

(22.05.2012) MFO har levert høringsinnspill til Utdanningsforbundet på deres forslag til profesjonsetisk plattform

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2012: Tett oppfølging av studietilbud og gjennomføring

(10.05.2012) Den årlige tilstandsrapporten for høyere utdanning som offentliggjøres i dag viser at flere vil studere og stadig flere avlegger en doktorgrad. Andelen som faller fra underveis i studiene har imidlertid vært ganske stabil de siste ti årene.

Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger?

(17.04.2012) Fafo og KS inviterte til frokostseminar med rapportlansering tirsdag 17. april 2012.

– Musikkvitenskapen trenger praksisen

(17.04.2012) Musikernes fellesorganisasjon (MFO) vil ha et utdanningssystem som siker at hvert enkelt menneske får realisert sine evner og anlegg, der alle gis samme muligheter til utdanning og læring, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Som en fagforening som organiserer både studenter og lærere innenfor de kunstneriske fagene, men også som Norges største fagforening for kunst- og kulturarbeidere har vi et spesielt fokus på de estetiske fagene i skoleverket, og i høgskole- og universitetssektoren.

Image

Arts and culture in Norway

(13.04.2012) Anne Bamford, den anerkjente australske professoren i kreativitet har vært i Norge for å undersøke hvordan det står til med den kunstfaglige opplæringen.

LOfavør iPhone-app for studenter

Gratis app for å holde orden på økonomien din.

LOs digitale jobbhåndbok

LO har gitt ut en håndbok om rettigheter og plikter i arbeidslivet, rettet mot ungdom.

>> Neste side - 1   2   3   4   5