Hvem er du? / Student / elev / Aktuelt for studenter

Ny doktorgradsavhandling: Kjønn på spill - kjønn i spill: En studie av ungdomsskoleelevers musisering.

(15.01.2014) Silje Valde Onsrud har levert sin doktorgradsavhandling Kjønn på spill - kjønn i spill: En studie av ungdomsskoleelevers musisering ved Universitetet i Bergen. Hele avhandlingen finner du her.

Ikke lenger krav om Carnet for bærbare instrumenter innen EU

Oslo Handelskammer har gjort Musikernes fellesorganisasjon oppmerksom på en ny EU-forskrift som fritar yrkesmusikere som reiser med instrumenter som håndbagasje i yrkesmessig sammenheng innen EU-området, fra kravet om tolldokumentasjon i form av ATA Carnet. Dette er en stor gladnyhet for mange av MFOs medlemmer.
Les mer på denne sida

Velkommen til studentmønstring 17.-18. oktober!

Nok en gang kan vi invitere MFOs studentmedlemmer til mønstring på Sørmarka kurs- og konferansesenter i Ski kommune. Tidspunktet for årets mønstring er torsdag 17.10 – fredag 18.10.
Forbundet dekker reise- og oppholdsutgifter.

Nytt utdanningsprogram for EU- og EØS-landene

(27.08.2013)

Nytt utdanningsprogram for EU- og EØS-landene. Erasmus+ gir nye muligheter for norske utdanningsinstitusjoner, studenter og ansatte.
Les mer på SIUs nettside

Støtte fra Norsk musikkpedagogisk union

(11.01.2013) Norsk musikkpedagogisk union (NMU) stiller seg bak oppfordringen fra MFO om snarest begynne arbeidet med lovfesting og rammeverk for "kulturskoletimen". Hele brevet fra NMU finner du her. Brevet fra MFO finner du her.

Støtte fra evta.no Norsk stemmepedagogisk forum

(04.01.2013) Evta.no Norsk stemmepedagogisk forum stiller seg bak oppfordringen fra MFO om snarest å begynne arbeidet med lovfesting og rammeverk av "kulturskoletimen". Hele brevet fra foreningen finner du her. Brevet fra MFO finner du her.

Arbeidstidsavtalen SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring - videreføres ett år til

(20.11.2012) Arbeidstidsavtalen SFS 2213 (Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring) som utløper 31.12.2012, videreføres ett år til. Verken KS eller noen av arbeidstakerorganisasjonene har sagt opp avtalen til forhandling høsten 2012, og avtalen vil derfor videreføres fram til 31.12.2013. I praksis vil avtalen gjelde ut skoleåret 2013/2014. 

Nøkkelkompetanser i europeisk skolevesen

Undervisning i it-ferdigheter, iverksetterkvalifikasjoner og aktivt medborgerskap er avgørende for å forberede de unge til nåtidens arbeidsmarked, men ifølge en ny rapport fra Europa-Kommisjonen er det i skolen generelt for lite oppmerksomhed på disse tverrfaglige ferdigheter i sammenligning med de grundleggende ferdigheder i lesning, skrivning, matematikk og naturfag. Hele rapporten finner du her.

MFO deler disse vurderingene, og har levert flere innspill til Kunnskapsdepartementet om innføring av nye grunnleggende ferdigheter. Disse innspillene finner du her.

Høringsinnspill om lærerutdanningene trinn 8-13

(16.11.2012) MFO har i dag levert høringssvar til Kunnskapsdepartementet om forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Image

Kulturskoletimen; presiseringer fra departementet

(13.11.2012) Regjeringen har med budsjettforslaget for 2013 lagt opp til at kommunene skal gi et gratis kulturskoletilbud til alle elever som ønsker det, i tilknytning til skole/SFO. Departementet kommer nå med noen presiseringer i forbindelse med innføringen av dette tilbudet. Disse finner du her.

>> Neste side - 1   2   3   4   5