Hvem er du? / Tillitsvalgt

Tillitsvalgt i MFO

MFO er avhengig av sine tillitsvalgte. Er du tilitsvalgt i MFO har du krav på god informasjon og opplæring i ditt tillitsvalgtarbeid. Hjemmesiden vår vil holde deg oppdatert innenfor alle tariffområder MFO er part i. Her vil du også finne informasjon om kurstilbudbrosjyremateriell og annet du vil ha nytte av i ditt tillitsverv.

MFOs håndbok for tillitsvalgte

Last ned siste utgave av MFOs håndbok for tillitsvalgte.

Verving

Har du spurt kollegaer eller medmusikanter om de vil bli MFO-medlemmer? Jo flere vi er, jo sterkere er vi, både når det gjelder å forhandle fram gode tariffavtaler og når vi arbeider for å forbedre rammevilkår for kulturlivet eller trygdeordninger for selvstendig næringsdrivende. Verving er derfor en svært viktig oppgave. Du som verver skal selvsagt belønnes for dette med vervepremier.