Hvem er du? / Tillitsvalgt / Seniorpolitikk

Seniorpolitikk

Seniorpolitikk og seniortiltak på arbeidsplassen opptar stadig flere av våre medlemmer og tillitsvalgte. Senter for Seniorpolitikk har utarbeidet en veiledning om hvordan det kan etableres gode løsninger på de enkelte arbeidsplassene. Veiledningen retter seg både mot ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgivere. Den har fått tittelen VinnVinn, og finnes her.

På denne siden vil vi etter hvert også legge ut annen informasjon om seniorpolitiske tiltak, og eksempler på ordninger som er etablert på arbeidsplasser innenfor MFOs organisasjonsområder. Vi oppfordrer tillitsvalgte til å sende oss informasjon om slike ordninger og kopi av eventuelle avtaler fortløpende.