Hvem er du? / Mastereier / tilvirker

Mastereier / tilvirker

Stadig flere utøvere har finansiert sine egne innspillinger, og har dermed rettigheter som tradisjonelt har ligget hos plateselskapet. Grunnlag for denne utviklingen ligger blant annet i at artistene i større grad ønsker å kontrollere masterrettigheter selv, og at plateselskapene gjennom inngåelse av lisensavtale med artisten reduserer sin risiko, herunder lavere kostnader. På den annen side er musikkbransjen i stor forandring. Dagens situasjon er at inntekter fra fysiske distribusjon av CD har falt radikalt, inntekter fra digitalt salg har flatet ut, mens inntekter fra streaming har økt betydelig. I takt med nedgangen knyttet til fysisk distribusjon er det i dag vanskeligere å få distribuert sin CD.

Image

Artist med eget plateselskap? Behold produsentandelen din i Gramo!

Produsentvederlaget fra Gramo kan komme opp i betydelige summer. Selv om du inngår en lisensavtale om markedsføring og utgivelse anbefaler MFO at du sørger for å beholde produsentandelen din i Gramo. Dette skriver MFOs advokat, Lars Christian Fjeldstad i denne artikkelen som er hentet fra Musikkultur.