Hvem er du? / Ansatt ved scenekunstinstitusjon

Ansatt ved scenekunstinstitusjon

MFO har tariffavtale ved de fleste av teatrene og scenekunstinstitusjonene i Norge. Er du ansatt som sufflør, inspisient, sanger, danser eller musiker vil medlemskap i MFO gi deg store muligheter til å påvirke rammene for vårt arbeid. MFO kan både sentralt og gjennom våre tillitsvalgte ved den enkelte institusjon gi reell medbestemmelse og innflytelse på din arbeidsplass.

Som ansatt kan du komme i situasjoner hvor du har behov for råd, veiledning, hjelp og støtte. MFOs tillitsvalgte og ansatte kan bistå deg i forhold til konkrete problemstillinger i din arbeidshverdag.

MFO yter også betydelig service og bistand til frilansere. Gjennom vår juridiske avdeling kan vi bistå ved eventuelle tvister med oppdragsgiver.

MFO er landets største kunstnerorganisasjon som knytter sammen de faglige og de tariffpolitiske interessene til blant annet ansatte innenfor scenekunstfagene.

Nyhetssaker og informasjon fra MFO finner du under Aktuelt for scenekunstansatte.