Hvem er du? / Ansatt ved scenekunstinstitusjon / Norsk Teaterinspisientforening

Styret i Norsk Teaterinspisientforening

NTIF har et styre på 3 personer, samt 1 vara representant. Styreleder og kasserer sitter hver i 2 år, med valg til disse vervene annet hvert år. Styremedlem samt varamedlem velges til 1 års verv. Valg av styrerepresentanter foregår på årets generalforsamling.

Definisjon av inspisientfunksjonen

Inspisienten kan sammenlignes med en prosjektkoordinator for den enkelte teaterproduksjon, og er et koordinerende ledd mellom de kunstneriske-, tekniske-, og administrative funksjonene ved teatret. En inspisient følger en forestilling fra planleggingsstadiet, gjennom prøvetiden, og frem til premiere - og deretter hver eneste kveld frem til siste forestilling. 

Satser for arbeid utført i næring

Delatkerne på MFOs scenekunstseminar i 2016 vedtok forslag til minstesatser for inspisientoppdrag og produsentoppdrag som utføres i næring. Satsene ble vedtatt av MFOs forbundsstyre i november 2016. Satsene vil bli løpende vurdert og justert etter behov.
Du finner satsene i MFOs frilans smartkort.

Hvordan bli medlem av NTIF?

For å bli medlem av Norsk Teaterinspisientforening må du først melde deg inn i MFO. Deretter må du sende en mail til Hedda Haaland hvor du skriver navn, adresse, mailadresse, mobil, jobbnummer, arbeidssted/frilans og stilling. Du vil i løpet av kort tid få bekreftelse på godkjent medlemskap i NTIF.

Image

Utdanningsmuligheter

Det finnes uendelig mange veier til inspisientyrket. Tradisjonelt sett har mange gått i lære, mens man nå ser at stadig flere inspisienter velger å ta en utdannelse. Utdannelsene kan for eksempel være praktiske og yrkesrettede høyskoler / universitetsutdannelse i utlandet eller kulturprosjektledelsesstudium i Norge.

I et tøft arbeidsmarked er forståelsen for sammenheng mellom fagområdene avgjørende for effektiv planlegging, kommunikasjon, økonomistyring og miljø med utgangspunkt i kunstens egne premisser. Inspisientforeningen anbefaler derfor på det sterkeste at man tar sikte på en praktisk rettet utdannelse på veien inn i yrket. Men hva og hvor skal man så velge?