Hvem er du? / Ansatt ved scenekunstinstitusjon / Aktuelt for scenekunstansatte

Forskningsprosjektet Polifonia - endelig rapport

(19.03.2015) Rapporten fra prosjektet ERASMUS Network for Music ‘Polifonia’ har nå blitt overlevert EU. "Polifonia" er det mest omfattende prosjektet på høyere musikkutdanning som har vært gjennomført. Denne tredje runden har involvert 56 institusjoner og organisasjoner, fra 26 land i Europa og fra fire land utenfor Europa.

Rapporten finner du her

Fra ett av delprosjektene er det også laget en nettside, den finner du her.

Meld deg på årets Scenekunstseminar!

(10.02.2015) Det er tid for å melde seg på MFOs årlige scenekunstseminar, som arrangeres på Lillestrøm 12.-13. april 2015.

Symptoms of anxiety and depression among Norwegian musicians compared to the general workforce

(09.02.2015) In order to investigate mental health problems among professional musicians, this article estimate the prevalence of symptoms of anxiety and depression (psychological distress) among musicians compared to the general workforce. Psychological distress was more prevalent among musicians than in the total workforce sample. Solo/lead performers, vocalists, keyboard instrument players and musicians playing within the traditional music genre reported the highest prevalence.

Read the article here.

Lansering 9. april: Ny Norsk Standard sikrer bedre musikklokaler

(28.03.2014) Standard Norge lanserer nå en ny Norsk Standard, NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, som skal sikre bedre musikklokaler. Den nye standarden skal være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende musikkrom. Les mer om standarden og lanseringen her. Standarden kan for øvrig kjøpes og lastes ned her.

Debattmøte om Musikkteateret i Norge

Musikernes fellesorganisasjon, Norske Dansekunstnere, Musikkteaterforum og Det Norske Teatret inviterer til debattmøte om Musikkteateret i Norge, fredag 19. oktober klokka 20:45 på Det Norske Teatret.

Brev til bystyret i Oslo om Oslo Nye Teater

(07.09.2012) Flere organisasjoner har i dag sendt et brev til Oslo bystyre, der Oslos politikere oppfordres til å opprettholde bevilgningene til Oslo Nye Teater. Brevet finner du her.

Pensjon i teater og orkester – viktig informasjon!

(11.04.2012) Alle ansatte i teater- og orkestersektoren har tjenestepensjon og AFP, i tillegg til rettighetene i Folketrygden.
Det er imidlertid ikke slik at alle har samme type tjenestepensjonsordning, AFP-ordning eller pensjonsleverandør. De fleste har offentlig tjenestepensjon, men privat sektors AFP-ordning. Andre har både privat tjenestepensjon og privat AFP, mens en tredje gruppe har offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP!

Uttalelse om etablering av profesjonelt kor

(03.05.2010) I begynnelsen av mai 2010 leverte MFO en uttalelse til Norsk kulturråd med en oppsummering av forbundets synspunkter i debatten om etablering av et nytt, profesjonelt kor i Norge. Uttalelsen er et resultat av grundige interne prosesser i MFO, så vel i scenekunstseksjonen og scenekunstutvalget som i forbundsstyret.