Hvem er du? / Kirkemusiker

Kirkemusiker

Ved å stå sammen i MFO som ansatte kirkemusikere i Den norske kirke påvirker vi rammene rundt vårt arbeid. MFO har gjennom sine tillitsvalgte i fellesrådene reell medbestemmelse og innflytelse på din arbeidsplass. Den tillitsvalgte er din talsperson overfor arbeidsgiver i en rekke saker, har rett til å bistå deg i samtaler med arbeidsgiver, og representere dine interesser i drøftinger eller forhandlinger som er hjemlet i avtaleverket.

I sentrale forhandlinger er MFO et tydelig talerør for alle kirkemusikere, både de uten formell utdanning og de med utdanning i samsvar med tjenesteordning for kantor.MFO er også et tydelig talerør overfor sentrale politiske og kirkelige organer når det gjelder de faglige sidene ved kirkemusikeryrket.

MFO tenker helhetlig om norske musikeres lønns- og arbeidsforhold. Det skal være langsiktige perspektiver over det å velge et musikeryrke og å bli værende i det. Det gjelder også landets kirkemusikere.

Eksterne lenker:
Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kantorer
Kirkeloven
Plan for kirkemusikk
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA)
Den norske kirke
Det sentrale OU-styret i KA-området
Kirkenorge.no

Nyhetssaker og informasjon fra MFO finner du under Aktuelt for kirkemusikere