Hvem er du? / Kirkemusiker / Aktuelt for kirkemusikere

Symptoms of anxiety and depression among Norwegian musicians compared to the general workforce

(09.02.2015) In order to investigate mental health problems among professional musicians, this article estimate the prevalence of symptoms of anxiety and depression (psychological distress) among musicians compared to the general workforce. Psychological distress was more prevalent among musicians than in the total workforce sample. Solo/lead performers, vocalists, keyboard instrument players and musicians playing within the traditional music genre reported the highest prevalence.

Read the article here.

Godt lokalt kulturarbeid

(21.08.2014) Norsk kulturforum har det siste halvåret jobbet med dokumentasjon av arbeidet i kommunene som ble nominert til prisen Norges kulturkommune 2011 og 2013. Artiklene er nå samlet i et eget hefte som du finner her.

Ulike regler for medlemskap i tjenestepensjonsordningen

Etter en dom i Arbeidsretten i juni år har nå alle deltidsansatte det kommunale tariffområdet med stillinger eller arbeidstid under den tidligere minstegrensen for medlemskap i tjenestepensjonsordningen fått rett til medlemskap i tjenestepensjonsordningen i dette tariffområdet. Dette har ført til at MFO har fått spørsmål fra medlemmer i KAs tariffområde om dette også gjelder for dem. 

KAs Rundskriv 02/13 Kirkemusikerens rolle ved valg av musikk ved kirkelige handlinger

KA har sendt et rundskriv til sine medlemmer om dette emnet.

Høringsuttalelse om reglene for kirkevalg; endring i kirkeloven

(31.12.2012) MFO har avgitt høringsuttalelse til Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet vedrørende foreslåtte endringer i kirkeloven i forbindelse med reglene for kirkevalg.

Uttalelse om Kirkerådets refleksjonsdokument

(30.11.2012) MFO har i dag sendt Kirkerådet en uttalelse om Kirkerådets reflesjonsdokument vedrørende ny kirkeordning. I uttalelsen gjengis synspunkter som er formidlet til MFO gjennom tillitsvalgtapparatet og blant egne organisasjonstillitsvalgte. Les MFOs uttalelse her.  

Brev til Kirkerådet vedrørende kirkeordningsprosessen

(15.03.2012) Vårt Land refererer  dag til et felles brev som Fagforbundet, Presteforeningen, Diakonforbundet, Kateketforeningen og MFO har sendt Kirkerådet i forkant av Kirkerådets møte i dag og i morgen. Brevets innhold er dessverre upresist gjengitt i avisen.

Skatteregler når arbeidsgiver betaler mobiltelefon m.m.

(27.11.2007) MFO har fått en del spørsmål om reglene for skattlegging av mobiltelefon og bredbåndstilkobling m.v. som er helt eller delvis er betalt av arbeidsgiver. Skattemyndighetene omtaler dette som ”Arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon” (også kalt EK-tjenester).
>> Neste side - 1   2   3