Hvem er du? / Kirkemusiker / Aktuelt for kirkemusikere

KAs Rundskriv 02/13 Kirkemusikerens rolle ved valg av musikk ved kirkelige handlinger

KA har sendt et rundskriv til sine medlemmer om dette emnet.

Høringsuttalelse om reglene for kirkevalg; endring i kirkeloven

(31.12.2012) MFO har avgitt høringsuttalelse til Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet vedrørende foreslåtte endringer i kirkeloven i forbindelse med reglene for kirkevalg.

Uttalelse om Kirkerådets refleksjonsdokument

(30.11.2012) MFO har i dag sendt Kirkerådet en uttalelse om Kirkerådets reflesjonsdokument vedrørende ny kirkeordning. I uttalelsen gjengis synspunkter som er formidlet til MFO gjennom tillitsvalgtapparatet og blant egne organisasjonstillitsvalgte. Les MFOs uttalelse her.  

Brev til Kirkerådet vedrørende kirkeordningsprosessen

(15.03.2012) Vårt Land refererer  dag til et felles brev som Fagforbundet, Presteforeningen, Diakonforbundet, Kateketforeningen og MFO har sendt Kirkerådet i forkant av Kirkerådets møte i dag og i morgen. Brevets innhold er dessverre upresist gjengitt i avisen.

Skatteregler når arbeidsgiver betaler mobiltelefon m.m.

(27.11.2007) MFO har fått en del spørsmål om reglene for skattlegging av mobiltelefon og bredbåndstilkobling m.v. som er helt eller delvis er betalt av arbeidsgiver. Skattemyndighetene omtaler dette som ”Arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon” (også kalt EK-tjenester).
>> Neste side - 1   2   3