Hvem er du? / Kirkemusiker / Aktuelt for kirkemusikere
Image

Nytt om Pilegrim i orgelsko

Første del av Pilegrim i orgelsko Trondheim 2016 (PIO) gikk av stabelen i Trondheim tirsdag 10.  til torsdag 12. mai. Barna og ungdommene, som kommer fra hele landet, utfoldet seg disse dagene på de unike orgelinstrumentene i Nidarosdomen.
PIO er et nytt, nasjonalt prosjekt for orgelspillende barn mellom seks og nitten år. PIO er initiert av Kirkerådet med støtte fra Furestiftelsen, Eckbos legat og Norsk kulturråd.

Seminar og boklansering: En ny kirkelyd?

Seminar og lansering av utredning om kirkemusikken i Norge på 2000-tallet.

Torsdag 31. mars kl. 10 – 15 på Union scene i Drammen

Magasinet «Jobb som forandrer»

Kirkerådet har i samarbeid med flere organisasjoner og fagforeninger gått sammen om å utgi magasinet Jobb som forandrer. Her kan du blant annet lese om flere kirkemusikere og deres vei inn til kirkelig tjeneste.
Magasinet ble publisert som bilag til Vårt land torsdag 3. mars 2016 og gjøres tilgjengelig både på nett og i papirutgave for videre distribusjon. Vi anbefaler våre medlemmer å benytte magasinet som rekrutteringsredskap. Send en henvendelse til MFO dersom du ønsker å få tilsendt en papirversjon i vanlig tabloidformat.

Pilegrim i orgelsko

Nasjonalt prosjekt til inspirasjon for orgelspillende barn og orgelpedagoger.
Søknadsfrist: 15. mars 2016. Les mer her

Ny arbeidstidsavtale for prester

Mellom Presteforeningen og Fagforbundet teoLOgene på den ene siden og Kulturdepartementet på den andre siden ble det 24.9.2015 inngått ny særavtale om arbeidstid, fritid og beredskap for prester i Den norske kirke.

Nytt fra kirkevalget

MFO-medlem Gro Malmbekk Bergrabb er valgt som representant for lek kirkelig tilsatt i Sør-Hålogaland bispedømme for perioden 2016-19, og dermed representant i Kirkemøtet, som består av 116 representanter. Gro er domkantor i Bodø domkirke.
Kirkemøtet vil også ha en annen kirkemusiker representert. Geir-Ivar Bjerkestrand er organist i Landvik kirke ved Grimstad og er gjenvalgt som lek tilsatt representant i Agder og Telemark bispedømmeråd. 
Sammensetningen av leke tilsatte i det nye kirkemøtet blir slik: fire kateketer, to menighetspedagoger/trosopplærere, to kirkeverger, to kirkemusikere og én diakon.

Nytt kurs i medbestemmelse for tillitsvalgte og arbeidsgivere i Tromsø

De sentrale tariffpartene i KA-området inviterer til todagers kurs i Tromsø 2.-3. november i hvordan man i praksis ivaretar samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Kursene vil ta for seg de ulike møtepunktene mellom partene lokalt med utgangspunkt i lov- og avtaleverk som gjelder generelt for arbeidsliv i Norge, og for det kirkelige området spesielt. Kursene er sponset av OU-midlene.
www.ka.no/kurs finner du mer informasjon og påmelding.

Kurs for kirkemusikere i bibelske salmer 19.-20.november 2015

(26.06.2015) Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) under OU-styret i KA-sektoren inviterer kirkemusikere til et todagers kurs i bibelske salmer basert på Norsk koralbok, bind 3, som utkommer høsten 2015. Kurset er et samarbeid mellom FUM og Norges musikkhøgskole (NMH) og finner sted på NMH i dagene 19.-20.november 2015.
Søknadsfrist er 26.oktober.
Du finner opplysninger om kurset og påmelding på denne sida.

KA har inngått rammeavtale med TONO

(17.03.2015) KA har inngått en rammeavtale med TONO som medfører mindre byråkrati ved fremførelse av beskyttede verk utenom gudstjenester og musikkandakter. Se også rundskriv fra KA av 13. mars 2015 i sakens anledning.
MFO anbefaler kirkemusikerne å gå i dialog med arbeidsgiver for å få på plass en slik rammeavtale der det jevnlig avholdes konserter og andre kulturarrangementer i menighetens regi.

Utlysning: Arrangørtilskudd og stipend

(09.02.2015) Fagutvalget for kirkemusikk (FUM) under OU-styret i KA-sektoren utlyser følgende:
Arrangørtilskudd til lokale og regionale kurs for kirkemusikere. Les mer
Stipend for deltakelse på kompetansegivende tiltak - kirkemusikk. Les mer

>> Neste side - 1   2   3