Hvem er du? / Næringsdrivende / Søke støtte
Image

Støtteordninger i Norge

Her har vi samlet litt om de største ordningene i Norge. Det finnes også mange ordninger i kommuner og fylker, ta kontakt med ditt regionlag for oversikt over disse. I tillegg finnes det en del mindre stipender og fond som du også kan søke penger fra, se vår søknadskalender for mer info om disse.

Hva en søknad bør inneholde

Her finner du noen generelle tips og en liste over hva en standard søknad bør inneholde.

Image

Slik skriver du en god prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen er selve kjernen i søknaden, det er her du skal selge inn prosjektet ditt. Du bør derfor ta deg god tid til denne delen av søknadsskrivingen. Sørg imidlertid for å ikke skrive for langt, vær heller konkret og presis i beskrivelsen av prosjektet ditt.

Image

Budsjettering

Budsjettet er en svært viktig del av en god søknad. Ta deg derfor god tid til dette. Sørg for at budsjettet er realistisk, innhent kostnader fra leverandører eller internett.

«De som skal lese søknaden vet godt hva ting koster, så det nytter ikke å bare sette opp tall man synes høres rimelige ut.» (FFUK) 

Rapportering

Å sende inn en god rapport er essensielt dersom du skal søke støtte samme sted senere. En del av støtteordningen krever dessuten rapport og ordningen kan kreve pengene tilbake dersom du ikke rapporterer for hvordan pengene er brukt. En rapport bør inneholde en beskrivelse av hvordan prosjektet ble gjennomført, hvordan det gikk økonomisk og kunstnerisk. Dersom prosjektet har ført til nye prosjekter eller samarbeid kan dette med fordel nevnes.

Når du skal skrive rapport bør du finne fram søknaden og tildelingsbrevet og sørge for at rapporten stemmer overens med virkeligheten og med det du søkte penger til. Det samme gjelder regnskapet. Les tildelingsbrevet nøye, kanskje kreves det at du sender inn bilag eller at regnskapet skal være godkjent av revisor. Er det noe som ikke gikk som planlagt kan du si noe om årsaken. Legg gjerne ved CD, plakater, flyere, presseoppslag og anmeldelser om det finnes slikt.  Skryt gjerne av prosjektet og husk å takke for støtten du fikk.

Image

Statens kunstnerstipend: tips til deg som skal søke

Å få støtte fra Statens kunstnerstipend er svært vanskelig, derfor bør du også bruke god tid på en søknad til denne ordningen. Nedenfor finner du noen tips til denne ordningen spesielt.

MFOs fond og legater: noen tips

MFO forvalter og fordeler midler via MFOs vederlagsfond og Sammenslåingsstiftelsen.