Hvem er du? / Næringsdrivende / ENK, ANS, DA, AS…
Image

ENK. ANS, DA, AS…

Svært mange oppdragsgivere krever at du må sende en faktura for å få utbetalt honorar. For å kunne sende en gyldig faktura trenger du et organisasjonsnummer, sender du faktura uten gyldig organisasjonsnummer må mottakeren trekke skatt av beløpet.

Er du i oppstartsfasen eller skal du bare ha et lite firma ved siden av et ansettelsesforhold kan det være at et enkeltpersonforetak (ENK) er tilstrekkelig. Et ENK er et ansvarlig selskap med én eier og eieren er personlig ansvarlig for all gjeld. Denne selskapsformen krever ikke kapitalinnskudd og er den mest ubyråkratiske foretaksformen. Et ENK kan gjøres om til et aksjeselskap (AS) eller ansvarlig selskap (ANS) dersom det er ønskelig etter hvert, det kan derfor være hensiktsmessig å starte din virksomhet som et ENK.

Et aksjeselskap har en eller flere eiere (aksjonærer). Det er et selskap med begrenset ansvar. Aksjonærene hefter ikke for mer enn det de har skutt inn som aksjekapital.

Et ANS er et ansvarlig selskap med to eller flere eiere som er solidarisk ansvarlige. Det innebærer at de hefter med hele sin private formue for all gjeld som selskapet har eller pådrar seg.

Det er svært mange faktorer som spiller inn når du skal vurdere hvilken selskapsform som passer best for din virksomhet. Vi anbefaler alle å lese Otto Risangers ebok «Beste selskapsform», den kan du laste ned ved å logge deg inn på «min side». Dersom du fortsatt er usikker kan du ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Du kan også laste ned en forenklet oversikt som Otto Risanger/MFO har laget over de viktigste forskjellene mellom ENK og AS.