Hvem er du? / Næringsdrivende / Forsikringer
Image

Forsikringer

Forsikringer som er inkludert i medlemskapet

Gjennom ditt MFO-medlemskap har du en meget god innboforsikring* som dekker alt innbo og løsøre i hjemmet ditt, samt en grunnforsikring** som gir økonomisk førstehjelp hvis et familiemedlem skulle dø.
* Gjelder ikke dersom du har reservert deg
** Gjelder ikke for student- og elevmedlemmer

Les mer om innbo- og grunnforsikringen her

Andre relevante forsikringstilbud

Nedenfor har vi listet opp noen relevante forsikringer for deg som er selvstendig næringsdrivende. Er du usikker på hva du har behov for eller hva som passer best for deg og din livssituasjon, ta gjerne kontakt med oss så hjelper vi deg.

Ta også kontakt med oss dersom du har problemer med utfylling av papirer i forbindelse med bestilling av de ulike forsikringene.

Reiseforsikring

MFOs reiseforsikring er en kombinert yrkes- og fritidsreiseforsikring som gjelder 24 timer i døgnet, også på reiser uten overnatting. Du velger selv om du vil at forsikringen skal gjelde for Norden, eller for hele verden. Det er ingen egenandel på reiseforsikringsdelen. Leverandør er Europeiske Reiseforsikring og forsikringen koster fra kr 860 i året.

Les mer og bestill her

Instrumentforsikring mm

Som medlem i MFO kan du kjøpe markedets gunstigste instrumentforsikring fra If Skadeforsikring. Den gjelder over alt (hjemme, på vei til og fra jobb, i øvingslokale og studio, på konserter) i hele verden. For en årlig pris på kr 605 for ordinære medlemmer og kr 495 for student- og elevmedlemmer oppnår du dekning for instrumenter og rekvisita til en verdi av inntil kr 90 000. Trenger du forsikringsdekning ut over kr 90.000,- koster det kr 500 for hvert tillegg av en verdi på kr 50 000. For utstyr som sanganlegg, audiovisuelt utstyr, lysutstyr o.l. som ikke står fast/brukes fast i studio, er prisen 2,15 % av forsikringssummen. Egenandelen er kr 1 000 per skade.

Vi tilbyr også bandforsikring og øveromforsikring.

Les mer og bestill her

Sykepengeforsikring

Selvstendig næringsdrivende og frilansere (ikke-ansatte lønnstakere) kan tegne forsikring for å oppnå sykepenger fra første sykedag, 100 prosent dekning fra 17. sykedag eller 100 prosent dekning fra første sykedag.

Premien for tilleggsforsikringen regnes av forventet pensjonsgivende årsinntekt som selvstendig næringsdrivende eller frilanser. Høyeste premiegrunnlag er seks ganger grunnbeløpet (G) som p.t. utgjør kr 555 456 pr. år.

For næringsdrivende er premiesatsene fra 1. januar 2016:

2,0 prosent rett til sykepenger med 65 prosent av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag.
2,6 prosent for rett til sykepenger med 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag.
9,5 prosent for rett til sykepenger med 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag.

For forsikring for tilleggssykepenger for de første 16 kalenderdagene for frilansere (Obs! frilansere i folketrygdlovens betydning), er premiesatsen 1,9 prosent.

Premien for frivillig tilleggsforsikring er fradragsberettiget i skatteligningen.

Frivillig tilleggsforsikring kan tegnes på NAVs nettsider eller hos ditt lokale NAV-kontor. Les mer her