Hvem er du? / Næringsdrivende / Publishing (forlag)
Image

Publishing (forlag)

Musikkforlag har som oppgave å bidra aktivt til at musikkverk gir inntekter til opphavsperson/rettighetshaver. Dette kan skje på flere måter, f.eks. ved at andre artister gjør innspillinger av låtene, eller ved at låter plasseres i filmproduksjon, TV-serie eller reklame. Forlagsvirksomhet innebærer også gjerne retten til å mangfoldiggjøre og selge notemateriale og tekst. En forlagsavtale kan omfatte ett enkelt verk, en samling av verker, eller verker som er skapt innenfor et gitt tidsrom.

Musikkforlag beregner sin fortjeneste i prosenter av inntektene som verket/verkene genererer til rettighetshaver. I Norge er det vanlig at forlaget mottar en tredjedel og rettighetshaver to tredjedeler. Inntekter fra utlandet deles gjerne 50/50 mellom forlag og rettighetshaver.

Før du inngår en forlagsavtale for ett eller flere av verkene dine bør du tenke over hva du ønsker at forlaget faktisk skal og kan hjelpe deg med. Har du kolleger som benytter et forlag, så spør dem hvilke erfaringer de har.

Du kan be om at MFO gjennomgår utkast til forlagsavtale før du begynner å forhandle med forlaget.