Hvem er du? / Næringsdrivende / Platekontrakter
Image

Platekontrakter

Nedenfor finner du en kort beskrivelse av de to hovedtypene av platekontrakter. Hvilken type som skal brukes, avhenger først og fremst av hvem som skal betale (eller har betalt) for selve innspillingen.

1) Innspillingsavtale
Plateselskapet betaler innspillingen (eventuelt delvis ved hjelp av støttemidler), herunder studioleie, teknisk og kunstnerisk produsent og (som oftest) eventuelle innleide musikere. Betaling til hovedartist skjer gjerne i form av royalties av netto salg. Hvis innspillingsavtalen er en «break even-avtale» skal break even være definert i kontrakten, enten som et antall solgte plater, eller som et kronebeløp hvor produksjonens budsjett balanserer. Budsjettet for produksjonen skal være en del av innspillingsavtalen. Plateselskapet erverver alle rettigheter til innspillingen i 50 år regnet fra utløpet av utgivelsesåret. I Gramo-sammenheng kalles plateselskapet i en innspillingsavtale for «produsent», og deler Gramo-vederlagene 50/50 med utøverne på plata.

2) Lisensavtale
Artisten betaler innspillingen (eventuelt delvis ved hjelp av støttemidler), og lisensierer det ferdige produktet til et plateselskap for mangfoldiggjøring og distribusjon i et nærmere definert territorium, og for en viss tidsperiode (fra ett år og oppover). Artisten beholder alle rettigheter til innspillingen i 50 år regnet fra utløpet av utgivelsesåret, og skal stå fritt til å skifte plateselskap (back-katalogen inkludert) når lisensavtalen utløper. Artisten kalles her «lisensgiver», og plateselskapet kalles «lisenstaker». I Gramo-sammenheng er lisensgiver å betrakte som produsent. Hun skal derfor motta produsentandelen av Gramo-vederlagene. Det er flere aktuelle beregningsmåter for royalty i en lisensavtale, avhengig av hvilke utgifter (som f.eks. cover-utvikling, eksemplarframstilling, distribusjon og NCB-avgift) lisenstaker påtar seg. Generelt kan man likevel si at royaltysatsen i en lisensavtale er betydelig høyere enn i en innspillingsavtale.

Det aller viktigste når du skal inngå en platekontrakt er at du er 100 prosent sikker på at du forstår alt som står i kontrakten. Hvis du kvier deg for å spørre om råd før du undertegner, kan det komme til å koste deg fryktelig dyrt. Som medlem av MFO får du gode råd gratis.

Distribusjonsavtale
Hvis du i egenskap av artist har betalt for innspillingen, kan et alternativ til å inngå lisensavtale med et plateselskap være at du inngår avtale med en distributør. I en distribusjonsavtale påtar du deg alle kostnader fram til det ferdige plateproduktet, samt markedsføringen av plata. Kostnader til distribusjon vil jo alltid påløpe ved en plateutgivelse, så spørsmålet om hvilken av disse to variantene du velger, avgjøres av hvor mye risiko du selv ønsker å ta i forbindelse med utgivelsen. En distribusjonsavtale er den avtaletypen som er lettest å komme ut av hvis du skulle være misfornøyd. På den annen side forutsetter en distribusjonsavtale at du i praksis driver ditt eget plateselskap, med den mengde administrasjon dette innebærer.

OBS: Forlagsavtale med plateselskapet? 
Noen plateselskap krever at artisten skal inngå forlagsavtale med et musikkforlag som plateselskapet eier eller kontrollerer. Det har vært reist kritiske spørsmål til en slik kobling av interesser, og du bør uansett ikke inngå en forlagsavtale uten å ha rådført deg med f.eks. MFO.

Som lisensgiver i en lisensavtale skal du under ingen omstendighet la deg overtale til å inngå forlagsavtale med et musikkforlag som lisenstaker eier eller kontrollerer. Du opptrer nemlig her som produsent, og ikke som opphavsmann. Sagt på en annen måte: Lisenstaker skal nøye seg med å utbre den aktuelle innspillingen, og kan ikke kreve å forvalte rettighetene til komposisjonene som er innspilt.

Hvor finner jeg standard platekontrakter?
I dag er det gjerne slik at hvert plateselskap har sin egen standard, utarbeidet av selskapets advokater. Når du mottar et kontraktforslag fra et plateselskap bør du søke profesjonell bistand, f.eks. hos MFO, før du begynner å forhandle.

I teorien kunne MFO også lage egne standard platekontrakter. Men i dagens situasjon synes vi det er mest hensiktsmessig å gi forhandlingsbistand på grunnlag av plateselskapenes konkrete forslag.

Mastereier/tilvirker?
Hvis du har betalt for din egen innspilling (med oppsparte penger, lånte penger eller støttemidler), eier du naturligvis innspillingen selv. Når innspillingen så skal utgis, er det viktig at du ikke forhandler bort flere rettigheter enn du strengt tatt må.
Gå til denne sida for å lese mer om hva du bør og ikke bør gjøre.