Hvem er du? / Næringsdrivende / Skatt
Image

Skattespørsmål

Skatt er et stort og mangfoldig område. Vi betaler direkte skatt av inntekt og formue, og vi betaler indirekte skatt (merverdiavgift, også kjent som moms eller mva) av prisen for de fleste varer og tjenester vi kjøper. For en stor del av MFOs medlemmer er skattespørsmålene mer innfløkte enn for mange andre, rett og slett fordi musikere, andre utøvende kunstnere og musikkpedagoger ofte har sammensatte og variable inntekter, og i momssammenheng kanskje beveger seg i grenselandet mellom unntak, fritak og avgiftsplikt.

Vi bistår gjerne våre medlemmer med råd og veiledning om skatt, og noen ganger også med bistand til klage og rettshjelp om det er nødvendig for å få ryddet opp i en sak.

Du kan imidlertid unngå mange problemer om du selv setter deg inn i de viktigste reglene, og ikke minst kan du unngå å betale for mye i skatt. Vi har derfor i mange år samarbeidet med den kjente økonomiskribenten Otto Risanger, som har skrevet veiledingsheftene om musikere og skatt og om utfylling av næringsoppgaven som vi hvert år har sendt til våre medlemmer.

Nå har Otto etter hvert utarbeidet en hel samling av bøker og veiledninger om skattespørsmål, moms, økonomi, regnskap og selskapsetableringer, og vi har i samarbeid med ham gjort alt sammen tilgjengelig på internett for våre medlemmer. Om du logger deg inn på «Min side» finner du Musikerpakken hvor alle disse bøkene kan lastes ned og leses.

Ikke la denne medlemsfordelen gå fra deg. Og om du vil grave enda dypere i materien har Skatteetaten gjort sin egen håndbok Lignings-ABC tilgjengelig på sine nettsider.