Hvem er du? / Næringsdrivende / NAV

Frivillig sykepengeforsikring

(24.04.2017) Selvstendig næringsdrivende kan tegne frivillig forsikring for å oppnå sykepenger fra første sykedag, 100 prosent dekning fra 17. sykedag eller 100 prosent dekning fra første sykedag. NAV har for 2017 økt forsikringspremiene for alle alternativene. Forsikringene er fradragsberettiget.

Frivillig yrkesskadetrygd

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du tegne frivillig trygd for å få yrkesskadeforsikring gjennom NAV. En slik yrkesskadedekning gir rett til særytelser ved yrkesskade.