Hvem er du? / Ansatt i orkester / DNO&B

Ansatt i orkester / DNO&B

Ved å stå sammen i MFO har vi store muligheter til å påvirke rammene rundt vårt arbeid. Som part i de virksomhetsvise overenskomstene i denne sektoren, har MFO gjennom sitt lokale tillitsvalgtsapparat medbestemmelse og innflytelse på din arbeidsplass.

Som ansatt kan du komme i situasjoner hvor du har behov for råd, veiledning, hjelp og støtte. MFO har egne tillitsvalgte og ansatte som kan bistå deg i forhold til konkrete problemstillinger i din hverdag.

MFO er den eneste fagforeningen i denne sektoren som har hovedfokus på orkesterselskapenes og DNO&Bs driftssituasjon og rammevilkår.

MFO er organisasjonen som knytter sammen de faglige og tariffpolitiske interessene til de utøvende kunstnerne ved orkestrene og DNO&B.

Nyhetssaker og informasjon fra MFO finner du under Aktuelt for orkester, opera og ballett.