Hvem er du? / Ansatt i kulturskolen

Ansatt i kulturskolen

Ved å stå sammen i MFO i den enkelte kulturskole har vi store muligheter til å påvirke rammene rundt vårt arbeid. Som part i de kommunale tariffavtalene har MFO gjennom sine tillitsvalgte i kommunene reell medbestemmelse og innflytelse på din arbeidsplass.

De senere år har vi erfart at flere og flere viktige bestemmelser skal tas av de lokale partene i arbeidslivet, som lokale lønnsforhandlinger, forhandlinger om ulike særavtaler, oppsett av arbeidsplaner m.m.

Som lærer eller leder i kulturskolen kan du komme i situasjoner hvor du har behov for råd, veiledning, hjelp og støtte. MFO har egne tillitsvalgte og ansatte som kan bistå deg i forhold til konkrete problemstillinger i de kulturskoleansattes hverdag.

I sentrale forhandlinger i kommunalt tariffområde er MFO et tydelig talerør for kulturskolesektoren. MFO er organisasjonen som knytter sammen de faglige og de tariffpolitiske interessene til musikere og utøvende pedagoger.

Nyhetssaker og informasjon fra MFO finner du under Aktuelt for kulturskolen.

MFO-medlemmer som også er medlem i Norske Dansekunstnere (NODA) eller Norsk Skuespillerforbund (NSF) kan få lavere kontingent i disse forbundene på visse vilkår. Se nettsidene til NODA eller NSF.