Hvem er du? / Ansatt i kulturskolen / Aktuelt for kulturskolen

Midler til kulturskoler og kulturtilbud

Som del av Kulturløftet II er det i statsbudsjettet for 2012 satt av 40 millioner kroner til et øremerket stimuleringstilskudd for kulturskoler og kulturtilbud. Søknadsfristen er 30. mars 2012.

Kulturskolelæreres arbeidsvilkår

(12.03.2012) MFO gjennomførte høsten 2011 en spørreundersøkelse blant sine medlemmer i kulturskolen. Undersøkelsen bekrefter mye av det som vi tidligere har antatt om kulturskolelærernes arbeidsvilkår, om hvordan lærerne ser på tidsressursen, men gir også nye tall på hva lærerne gjør for å kompensere for lav tidsressurs og på hvilken tidsressurs som ville forbedre kvaliteten.

Kulturskolenes lederkonferanse 2012

(22.02.2012) 12. – 13. april 2012 arrangerer Norges musikkhøgskole i samarbeid med Norsk kulturskoleråd den tredje årlige konferansen for kulturskoleledere. Konferansen skal være et årlig arrangement i uka etter påske, og er tenkt å gi kulturskoleledere fra hele landet en solid dose påfyll med fagkunnskap og debattforum. Tema for årets konferanse er ”Sammen setter vi tonen”.

Anbefalt forslag om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i skoleverket.

(10.02.2012) Forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i skoleverket (SFS 2213) ble etter tidligere brudd gjenopptatt i all hast fredag 10. februar 2012, da KS la fram et nytt tilbud.

MFO arrangerer kurs for ledere og tillitsvalgte i kulturskolene

(02.02.2012) MFO inviterer ledere og tillitsvalgte i kulturskolene til felles kurs torsdag 22. mars – fredag 23. mars på Sørmarka kurs- og konferansesenter i Ski kommune.

MFOs utdanningspolitiske plattform

(30.11.2011) Forbundsstyret har vedtatt en utdanningspolitisk plattform for MFOs arbeid i utdanningsområdet. Plattformen beskriver målene og strategien for arbeidet i 2011 og 2012.

Ny avtale om etter- og videreutdanning

(27.10.2011) Det har nå vært ført forhandlinger om ny avtale om videreutdanning for lærere. Avtalen er ennå ikke undertegnet av partene, men det ligger an til flere viktige endringer fra 1. august 2012.

Kulturskoleutvalgets rapport

(07.09.2010)

Hans Ole Rian ny leder for kulturskoleutvalget

(20.05.2010) Utdanningsdirektoratet har i dag oppnevnt MFOs nestleder Hans Ole Rian som ny leder for kulturskoleutvalget etter at Theo Koritzinsky av helsemessige årsaker måtte trekke seg fra vervet. Hans Ole har vært medlem i utvalget siden det ble opprettet i desember 2009.

Skatteregler når arbeidsgiver betaler mobiltelefon m.m.

(27.11.2007) MFO har fått en del spørsmål om reglene for skattlegging av mobiltelefon og bredbåndstilkobling m.v. som er helt eller delvis er betalt av arbeidsgiver. Skattemyndighetene omtaler dette som ”Arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon” (også kalt EK-tjenester).
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6