Hvem er du? / Ansatt i kulturskolen / Aktuelt for kulturskolen

Høring om lærerutdanningene

(05.09.2012) Kunnskapsdepartementet har nå sendt på høring forslag til forskrifter om nye rammeplaner for faglærerutdanningene, yrkesfaglærerutdanningen, praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8 - 13 og lektorutdanning for trinn 8 – 13.

LOs utdanningskonferanse 2012

Velkommen til LOs utdanningskonferanse 27.- 28. september på Sørmarka Kurs- og konferansesenter! I år får vi besøk av kunnskapsminister Kristin Halvorsen til åpningen.

Læreplanene for de nye valgfagene er kommet

(19.06.2012) Utdanningsdirektoratet har i dag lagt ut læreplanene for de nye valgfagene, deriblant for valgfaget "sal og scene".

MFO ønsker et bredere kunnskapssyn.

(11.06.2012) MFO har i dag levert innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med evalueringen av Kunnskapsløftet.

Høring - profesjonsetisk plattform

(22.05.2012) MFO har levert høringsinnspill til Utdanningsforbundet på deres forslag til profesjonsetisk plattform

Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger?

(17.04.2012) Fafo og KS inviterte til frokostseminar med rapportlansering tirsdag 17. april 2012.

Anbefalte maler for kulturskolelærere

(15.04.2012) MFO har utarbeidet anbefalinger for instrumentallærere, teaterpedagoger og dansepedagoger i kulturskolene.

Image

Arts and culture in Norway

(13.04.2012) Anne Bamford, den anerkjente australske professoren i kreativitet har vært i Norge for å undersøke hvordan det står til med den kunstfaglige opplæringen.

Konferanse: Kulturskolen og korps

(29.03.2012) Norges Musikkorps Forbund inviterer til fagkonferanse i Stavanger fredag 27. april.

Høring - Innføring av valgfag på ungdomsskolen mv

(15.03.2012) MFO har levert svar til Utdanningsdirektoratet på høring om innføring av valgfag på ungdomstrinnet

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6