Hvem er du? / Ansatt i kulturskolen / Aktuelt for kulturskolen

Støtte fra evta.no Norsk stemmepedagogisk forum

(04.01.2013) Evta.no Norsk stemmepedagogisk forum stiller seg bak oppfordringen fra MFO om snarest å begynne arbeidet med lovfesting og rammeverk av "kulturskoletimen". Hele brevet fra foreningen finner du her. Brevet fra MFO finner du her.

Frivillig deltid - en privatsak?

(22.11.2012) Rundt 80 prosent av deltidsarbeidet i Norge foregår på frivillig basis. Disse er ikke med når arbeidskraftpotensial beregnes – det legges til grunn at de ikke ønsker å jobbe mer. Fafo-forskerne Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen stiller spørsmål ved denne oppfatningen. I en ny rapport går de «bak tallene» og intervjuer 44 personer som jobber deltid på frivillig basis innen helse og omsorg, sosialt arbeid og den kommunale kulturskolen.

Les mer, og last ned rapporten her.

Nøkkelkompetanser i europeisk skolevesen

Undervisning i it-ferdigheter, iverksetterkvalifikasjoner og aktivt medborgerskap er avgørende for å forberede de unge til nåtidens arbeidsmarked, men ifølge en ny rapport fra Europa-Kommisjonen er det i skolen generelt for lite oppmerksomhed på disse tverrfaglige ferdigheter i sammenligning med de grundleggende ferdigheder i lesning, skrivning, matematikk og naturfag. Hele rapporten finner du her.

MFO deler disse vurderingene, og har levert flere innspill til Kunnskapsdepartementet om innføring av nye grunnleggende ferdigheter. Disse innspillene finner du her.

Høringsinnspill om lærerutdanningene trinn 8-13

(16.11.2012) MFO har i dag levert høringssvar til Kunnskapsdepartementet om forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Image

Kulturskoletimen; presiseringer fra departementet

(13.11.2012) Regjeringen har med budsjettforslaget for 2013 lagt opp til at kommunene skal gi et gratis kulturskoletilbud til alle elever som ønsker det, i tilknytning til skole/SFO. Departementet kommer nå med noen presiseringer i forbindelse med innføringen av dette tilbudet. Disse finner du her.

Særavtale om arbeidstøy og musikkinstrumenter er prolongert

Særavtalen i KS-området om arbeidstøy og musikkinstrumenter (SGS 1002) er prolongert med virkning til 31.12.2014. Last ned avtalen her.

Image

Ny kulturskoletime - nye muligheter

(26.10.2012) - Kulturskoletilbud i skole/SFO gir oss en mulighet til at alle barn skal få sjansen til å uttrykke seg på nye måter, få utvikle sine kunstneriske og kulturelle evner. Jeg håper på et veldig godt samarbeid med dere, for at vi skal få denne kulturskoletimen til å bli en god start. Men også til at vi skal øke ambisjonsnivået vårt på dette området, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen, da hun holdt tale til Norsk kulturskoleråds landsmøte på Hamar fredag 19. oktober 2012.

Hele talen finner du her.

Image

Kunstfagene gjør skolen levende

(17.10.2012) Hva skal vi egentlig med kunstfag når det ikke måles av PISA? Hva sier Barnekonvensjonen om kunst og kultur? Hvordan jobbe med musikk, dans, teater, film og kreativitet i skolen? Hva er det som gir fagene liv og får elevene til å glede seg til å gå på skolen? FKS´ jubileumskonferanse på Litteraturhuset 29. november 2012

Nytt innspill til Kunnskapsdepartementet om kunnskapsløftet

(11.09.2012) Kunnskapsdepartementet er i disse dager i ferd med å utarbeide en Stortingsmelding om Kunnskapsløftet. Denne meldingen er varslet skal komme i februar/mars 2013.

Call for Papers SSME

(11.09.2012) The 8th International Symposium on the Sociology of Music Education invite the submission of proposals for papers on aspects of theory, philosophy, research and practice in the sociology of music education. Symposium dates: June 16-19 2013, Location; Hedmark University College, Hamar, Norway. Deadline for proposals: January 15, 2013. For more information, click here.

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6