Hvem er du? / Ansatt i kulturskolen / Aktuelt for kulturskolen

– Kultur får elever til å blomstre

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjennomført en evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud. Rapporten viser at stimuleringstilskuddet har vært avgjørende for igangsettelse av et stort antall kultur(skole)prosjekter. Midlene har vært med på å heve kvaliteten i kulturskolens egne tilbud, og til å gi kunst- og kulturfagene en større plass i grunnskolen.

Ny doktorgradsavhandling: Kjønn på spill - kjønn i spill: En studie av ungdomsskoleelevers musisering.

(15.01.2014) Silje Valde Onsrud har levert sin doktorgradsavhandling Kjønn på spill - kjønn i spill: En studie av ungdomsskoleelevers musisering ved Universitetet i Bergen. Hele avhandlingen finner du her.

Hovedavtaleforhandlinger i KS-området

Forhandlingene om revisjon av Hovedavtalen i kommunalt og fylkeskommunalt tariffområde starter opp i dag, torsdag 9. januar klokka 11:00. 

Image

God pensjonsnyhet for deltidsansatte i kulturskolene

Arbeidsretten har i en fersk dom slått fast at den någjeldende nedre grensen for medlemskap i tjenestepensjonsordningen i det kommunale tariffområdet (14 timer arbeidstid pr. uke, som tilsvarer 37,33 prosent stilling) er ugyldig og må oppheves. Dermed har blant andre kulturskolelærere som er ansatt i mindre enn 37,33 prosent stilling fått rett til medlemskap i tjenestepensjonsordningen.

Kulturskoletimehjelp: Eksempler på organisering og innhold

(14.08.2013)

Norsk kulturskoleråd har samlet eksempler på organisering av og innhold i kulturskoletimen. Disse finner du nå i en egen base på kulturskoleradet.no.
Les mer

Image

Lovfesting av gratis kulturskoletilbud: høring

Kunnskapsdepartementet har sendt ut et høringsforslag om endring i opplæringslov og privatskolelov. Høringsnotatet gjelder innføring av et gratis kulturskoletilbud for elever på 1. - 4. årstrinn.

Vi oppfordrere våre medlemmer til å sende inn innspill til denne høringen.

ISMEs 31. verdenskongress, Brasil, 20.-25. juli 2014

(29.05.2013)

ISMEs 31. verdenskongress arrangeres neste år i Porto Alegre, Brasil, 20 til 25 juli 2014.

MFO i høringsmøte med Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

MFO har i dag vært i møte med Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité for å legge fram våre synspunkter på Stortingsmelding nr. 20 (2012-2013), «På rett vei - Mangfold og kvalitet i fellesskolen». MFOs notat til komiteen kan lastes ned her.

Tid for å registrere drømmestipendkandidater

Tida er inne: Nå er mulig å registrere drømmestipendkandidater for 2013. Det skjer på nettstedet drommestipendet.no.
Men viktig, viktig: Det er kulturskolerektorer/-ledere i alle norske kommuner som nominerer - og registrerer. Ønsker du å bli nominert, eller kjenner du til en god drømmestipendkandidat, så er det altså kulturskolens leder som skal tipses/kontaktes. Kontaktinformasjon fins i Kulturskoleguiden her. Fristene for å melde kandidater varierer fra kommune til kommune.

Støtte fra Norsk musikkpedagogisk union

(11.01.2013) Norsk musikkpedagogisk union (NMU) stiller seg bak oppfordringen fra MFO om snarest begynne arbeidet med lovfesting og rammeverk for "kulturskoletimen". Hele brevet fra NMU finner du her. Brevet fra MFO finner du her.

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6