Hvem er du? / Ansatt i grunnskolen

Ansatt i grunnskolen

Ved å stå sammen i MFO ved den enkelte grunnskole og i den enkelte kommune har vi store muligheter til å påvirke rammene rundt vårt arbeid. Som part i de kommunale tariffavtalene har MFO både sentralt og gjennom våre tillitsvalgte ved den enkelte virksomhet og i den enkelte kommune reell medbestemmelse og innflytelse på din arbeidsplass.

Som ansatt kan du komme i situasjoner hvor du har behov for råd, veiledning, hjelp og støtte. MFOs tillitsvalgte og ansatte kan bistå deg i forhold til konkrete problemstillinger i din arbeidshverdag.

MFO er den eneste fagforeningen i skoleverket som ivaretar det helhetlige perspektivet på de estetiske fagenes situasjon og status. MFO er organisasjonen som knytter sammen de faglige og de tariffpolitiske interessene til utøvere og pedagoger innenfor kunstfagene.

Nyhetssaker og informasjon fra MFO finner du under Aktuelt for grunnskolen.

MFO-medlemmer som også er medlem i Norske Dansekunstnere (NODA) eller Norsk Skuespillerforbund (NSF) kan få lavere kontingent i disse forbundene på visse vilkår. Se nettsidene til NODA eller NSF.