Hvem er du? / Ansatt i grunnskolen / Aktuelt for grunnskolen

Med god gli i kupert terreng

(21.03.2012) Rapport fra Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Høring - fag fra videregående mm

Høring - Innføring av valgfag mv

(15.03.2012) MFO har levert høringssvar til Utdanningsdirektoratet på høring om innføring av valgfag og forskriftsfesting av tid til elevrådsrelatert arbeid.

Arts and Culturale Education in Norway

(12.03.2012) Rapporten «Arts and Cultural Education in Norway» ble bestilt av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS). Rapporten er en del av senterets arbeid med Kunnskapsdepartementets strategiplan Skapende Læring (2007-2010).

Midler til kulturskoler og kulturtilbud

Som del av Kulturløftet II er det i statsbudsjettet for 2012 satt av 40 millioner kroner til et øremerket stimuleringstilskudd for kulturskoler og kulturtilbud. Søknadsfristen er 30. mars 2012.

Anbefalt forslag om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i skoleverket.

(10.02.2012) Forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i skoleverket (SFS 2213) ble etter tidligere brudd gjenopptatt i all hast fredag 10. februar 2012, da KS la fram et nytt tilbud.

Anbefalt forslag om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i skoleverket.

(10.02.2012) Forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i skoleverket (SFS 2213) ble etter tidligere brudd gjenopptatt i all hast fredag 10. februar 2012, da KS la fram et nytt tilbud.
MFOs representant valgte i forhandlingsmøtet å anbefale dette tilbudet fra KS, men med forbehold om at det blir godkjent av forbundsstyret.

MFOs utdanningspolitiske plattform

(30.11.2011) Forbundsstyret har vedtatt en utdanningspolitisk plattform for MFOs arbeid i utdanningsområdet. Plattformen beskriver målene og strategien for arbeidet i 2011 og 2012.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6