Hvem er du? / Ansatt i grunnskolen / Aktuelt for grunnskolen

– Kultur får elever til å blomstre

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjennomført en evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud. Rapporten viser at stimuleringstilskuddet har vært avgjørende for igangsettelse av et stort antall kultur(skole)prosjekter. Midlene har vært med på å heve kvaliteten i kulturskolens egne tilbud, og til å gi kunst- og kulturfagene en større plass i grunnskolen.

Ny doktorgradsavhandling: Kjønn på spill - kjønn i spill: En studie av ungdomsskoleelevers musisering.

(15.01.2014) Silje Valde Onsrud har levert sin doktorgradsavhandling Kjønn på spill - kjønn i spill: En studie av ungdomsskoleelevers musisering ved Universitetet i Bergen. Hele avhandlingen finner du her.

Hovedavtaleforhandlinger i KS-området

Forhandlingene om revisjon av Hovedavtalen i kommunalt og fylkeskommunalt tariffområde starter opp i dag, torsdag 9. januar klokka 11:00. 

Teaching Artist-kurs våren 2014

I samarbeid med Høgskolen i Volda inviterer SEANSE til å søke opptak på Teaching Artist 10 studiepoeng våren 2014. Kurset vil ha tre samlinger og forutsetter i tillegg at kunstnerne utvikler og gjennomfører et teaching artist-prosjekt i løpet av våren i en barnehage, skole, eldresenter, fengsel eller helseinstitusjon, i samarbeid med de som arbeider der.

Særavtaleforhandlinger i grunn- og videregående skole

Forhandlinger om revisjon av SFS 2213 – Særavtale for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring, starter opp i dag kl 13.00.
Forbundene i LO kommune overleverer et felles krav, som du kan lese her. Første tilbud fra KS kan du lese her.
Det er foreløpig ikke fastsatt dato for videre forhandlinger.

Kulturskoletimehjelp: Eksempler på organisering og innhold

(14.08.2013)

Norsk kulturskoleråd har samlet eksempler på organisering av og innhold i kulturskoletimen. Disse finner du nå i en egen base på kulturskoleradet.no.
Les mer

ISMEs 31. verdenskongress, Brasil, 20.-25. juli 2014

(29.05.2013)

ISMEs 31. verdenskongress arrangeres neste år i Porto Alegre, Brasil, 20 til 25 juli 2014.

MFO i høringsmøte med Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

MFO har i dag vært i møte med Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité for å legge fram våre synspunkter på Stortingsmelding nr. 20 (2012-2013), «På rett vei - Mangfold og kvalitet i fellesskolen». MFOs notat til komiteen kan lastes ned her.

Støtte fra Norsk musikkpedagogisk union

(11.01.2013) Norsk musikkpedagogisk union (NMU) stiller seg bak oppfordringen fra MFO om snarest begynne arbeidet med lovfesting og rammeverk for "kulturskoletimen". Hele brevet fra NMU finner du her. Brevet fra MFO finner du her.

Støtte fra evta.no Norsk stemmepedagogisk forum

(04.01.2013) Evta.no Norsk stemmepedagogisk forum stiller seg bak oppfordringen fra MFO om snarest å begynne arbeidet med lovfesting og rammeverk av "kulturskoletimen". Hele brevet fra foreningen finner du her. Brevet fra MFO finner du her.

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6