Hvem er du? / Ansatt i grunnskolen / Aktuelt for grunnskolen
Image

Høringsuttalelse om Fremtidens skole - fornyelse av fag og kompetanser (NOU 2015:8)

Musikernes fellesorganisasjon har avgitt høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet om NOU 2015:8, Fremtidens skole, som er ført i pennen av det såkalte Ludvigsen-utvalget. 
Ludvigsenutvalget legger til grunn at grunnopplæringen skal bidra til å utvikle elevenes kunnskap og kompetanse slik at de kan bli aktive deltakere i et stadig mer kunnskapsintensivt samfunn. Samtidig skal skolen støtte elevene i deres personlige utvikling og identitetsutvikling.
- Vi i MFO er tilfreds med en slik tilnærming, og er glade for at dette utvalget har et videre syn på skolen som dannelsesinstitusjon enn det som har vært rådende de siste årene, sier forbundsleder Hans Ole Rian i en kommentar.

Videreutdanning også for kulturskolelærere

(08.09.2015) Kunnskapsdepartementet har nå i sin nye strategiplan "Kompetanse for kvalitet" inkludert kulturskolelærere som en av målgruppene for strategien. - Dette er en viktig seier for MFO, og et resultat av et langvarig arbeid vi har gjort overfor departementet, sier forbundsleder Hans Ole Rian i en kommentar.

Denne strategien skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring, slik at de er godt rustet for livlang læring, for fremtidig arbeidsliv og for aktiv deltakelse i samfunnet.

Se også Regjeringens hjemmeside.

Alternativt opplegg for valgfag

(26.03.2015) Skien kulturskole har utarbeidet et alternativt opplegg for valgfaget Sal og Scene for musikktalenter knyttet til kulturskolen. Dette arbeidsdokumentet beskriver hvordan dette kan gjøres. Og i dette notatet beskkrives hvordan dette oppleves for to åttendeklassinger i Skien.

Artikkel: Children’s subject positions in discourses of music in everyday life: Rethinking conceptions of the child in and for music education

(04.03.2015) Ingeborg Lunde Vestad har skrevet artikkelen "Children’s subject positions in discourses of
music in everyday life: Rethinking conceptions of the child in and for music education".

Artikkelen finner du her.

Kommunesammenslåinger - viktige momenter og arbeidsrettslige spørsmål

(22.01.2015) Dagens Regjering har initiert en kommunesammenslåingsprosess. En kommunesammenslåing innebærer at to eller flere kommuner rettslig sett opphører samtidig som det etableres en ny kommune.I en slik prosess er det flere utfordringer som vil berøre våre medlemmer og som spesielt våre tillitsvalgte må ta tak i.

Ny doktoravhandling: Preparing generalist student teachers to teach music. A mixed-methods study of teacher educators and educational content in generalist teacher education music courses

(21.01.2015) This study presents knowledge about how generalist student teachers are being prepared to teach music in Norwegian primary and lower secondary schools, by investigating the music courses in undergraduate generalist teacher education and the teacher educators responsible for teaching these courses. When attention is paid to generalist teachers by music education research, the aim is often to investigate the degree to which they feel confident about teaching music. In contrast, few studies investigate the music courses responsible for their teacher preparation, and what conceptions of music, music teaching and musical knowledge and skill are emphasized and transmitted by these music courses and the teacher educators involved.

av/by: Jon Helge Sætre.

Les mer her/ read more here.

Hvor mange studiepoeng har lærerne i fagene de underviser i?

(17.12.2014) De fleste lærere har godkjent utdanning som lærere. Samtidig er det en utfordring at mange lærere i grunnskolen ikke har fordypning i fagene de underviser i. I dette statistikknotatet ser SSB på hvor mange studiepoeng lærerne på barne- og ungdomstrinnet har i fagene de underviser i.

Vil fjerne tidstyver i skolen

(12.12.2014) Det må bli færre krav til dokumentasjon og rapportering i skolen slik at lærerne får mer tid til elevene. Det er budskapet fra prosjektet som har sett på det samlede kravet til rapportering og dokumentasjon i skolen. Kunnskapsministeren og KS vil nå fjerne unødvendige krav. Les mer her.

Nasjonalt seminar 5. januar: «Øving og undervisning av øving»

(10.11.2014) CEMPE – Centre of Excellence in Music Performance Education – bråstarter det nye året med et nasjonalt seminar om øving og undervisning av øving på Norges musikkhøgskole. Seminaret retter seg særlig mot musikkstudenter, instrumentallærere innen høyere utdanning, samt de som arbeider i videregående skole og kulturskoler.

I tillegg til foredragsholdere fra musikkfeltet kommer fagpersoner fra Norges idrettshøgskole og Psykologisk institutt ved UiO for å belyse relevante temaer. Seminaret er det første i en rekke årlige seminarer om øving i regi av CEMPE.

Mer informasjon og lenke til påmelding finner du her.

«Alle kan lage musikk»

(16.10.2014) MFO har sammen med mange andre gått sammen om å løfte musikkfaget i grunnskolen, og lanserer nå en nasjonal satsing på komponering med barn og unge. Under mottoet «Alle kan lage musikk» lanseres også en konkurranse for 1. til 7. trinn.

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6