Aktuelt
Image

Enighet om pensjon i offentlig sektor

(03.03.2018) Det er oppnådd enighet om en ny pensjonsløsning for offentlig sektor, mellom regjeringen og LO, Unio, YS og Akademikerne. Det er enighet om en avtale som gir en god livsvarig pensjon og et tidligpensjonstillegg for de som trenger det. Det er enighet om en påslagsmodell der alle år i arbeid skal gi opptjening fra første krone. Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere.

Image

Ny søketjeneste sporer uteblitt vederlag fra USA

(23.02.2018) NOI LOOKUP er en ny ressurs som skal gjøre det enklere for musikkforlag og låtskrivere å finne ut om de har royalties å hente ut i USA. Gratistjenesten gir tilgang til over 60 millioner registreringene av ukjente rettighetshavere som USAs opphavsrettsbyrå har mottatt fra musikkbrukere.

Image

Nei til avskilting av erfarne lærere

(13.02.2018) I dag skal Stortinget på nytt skal votere over den tilbakevirkende kraften for de nye kompetansekravene. I den anledningen ble 37500 underskrifter overlevert til Utdanningskomiteen, med en klar oppfordring til politikerne:

Opphev vedtaket om å gi nye kompetansekrav tilbakevirkende kraft!

Image

MFO inngår samarbeidsavtale med Fellesorganisasjonen – Spekter Helse

(08.02.2018) MFO har enkeltmedlemmer ansatt i ulike helseforetak, og det kan by på utfordringer å ivareta disse medlemmene, særlig med tanke på lokale lønnsforhandlinger.

FO har tillitsvalgte i alle helseforetak. MFO og FO inngår derfor en samarbeidsavtale med målsetning og at MFOs medlemmer skal  bedre ivaretas i lønnsutvikling, og informeres om saker som drøftes og forhandles i det enkelte helseforetak.Les samarbeidsavtalen her.        

Image

Musikerpakken 2018 er klar til nedlasting

(06.02.2018) Musikerpakken 2018 er nå klar til gratis nedlasting for MFOs medlemmer. Musikerpakken er som vanlig produsert av Otto Risanger, og er oppdatert med 2017-18-regler.
Pakken består av 6 digitale bøker: «Musikere og skatt», «Næringsrapport - gjør det selv», «Sykepenger og trygd i småbedriften», «Beste selskapsform - fordeler og ulemper», «Lønn, frilans, næring - hva er best, når?» og «Moms - ikke moms?».

Image

Nasjonalt innspillsmøte om ny kulturmelding

(01.02.2018) Fredag 2. februar deltok MFO på Kulturdepartementets nasjonale innspillsmøte om ny kulturmelding.

Vi i MFO mener at de nasjonale målene for kulturpolitikken blant annet bør være demokrati, rettferdighet og mangfold. Alle må gis tilgang til kunstopplevelser og kulturaktiviteter. Vi mener også at staten må styrke og ikke svekke sitt ansvar for kunst og kultur – som en betydelig samfunnsarena for refleksjon og meningsbygging.Les MFOs innspill til nasjonalt møteLes mer om MFOs innspill til ny kulturmelding

 

 

>> Neste side - 1   2