Aktuelt

Husk å registrere alle arbeidsforhold hos oss

(27.06.2014)

Dette er viktig  fordi vi ikke kan bistå deg i saker hvor arbeidsforholdet ikke er registrert. Vi opplever dessverre at medlemmer har glemt å oppgi nye arbeidsforhold og dermed betaler feil kontingent til MFO. 

MFO støtter streikende frisører

(18.06.2014)

Det er streik blant frisørene i Fagforbundet. Meklingen mellom NHO Handel og Fagforbundet brøt sammen natt til torsdag 5. juni fordi NHO sa nei til meklerens skisse. Fagforbundet sa ja til skissen, men det ble ingen enighet. Les mer på denne sida.
MFO støtter streiken blant Fagforbundets frisører, og oppfordrer våre medlemmer og tillitsvalgte til å la hår og skjegg gro så lenge streiken pågår.
20. juni 2014: Frisørstreiken er over (FriFagbevegelse)

MFO har vedtatt «Kvalitetsnormer for kulturskolene»

(13.06.2014)

MFO har på sitt forbundsstyremøte den 5. juni 2014 vedtatt dokumentet «Kvalitetsnormer for kulturskolene».

Streikevilje blant MFOs medlemmer

(05.06.2014)

MFO gjennomførte i månedsskiftet en omfattende medlemsundersøkelse. Undersøkelsen viser at så mange som 7 av 10 MFO-medlemmer mener at det er viktig å benytte streik for å bedre medlemmene s økonomiske, sosiale og faglige rettigheter. MFOs forbundsleder, Hans Ole Rian, er svært fornøyd med resultatet.

Image

MFO i streik

(05.06.2014) MFO stemte 26. mai mot meklerens skisse til løsning i kommunesektoren og tar nå ut seks ansatte ved Bærum Kulturskole i streik fra onsdag 11. juni. - Arbeidstidsbestemmelsene for lærerne er vesentlig svekket. Vi kan ikke godta et oppgjør som gjør det umulig for våre medlemmer å gjøre jobben sin, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian.

Last ned MFOs løpeseddel

Selv om bare et begrenset antall medlemmer foreløpig er tatt ut i streik er det formelt konflikt i hele tariffområdet. Under konflikten, fra og med 11. juni, er tariffavtalen midlertidig suspendert, dermed må de lokale partene (altså tillitsvalgt og arbeidsgiver i kommunale og fylkeskommunale virksomheter) avstå fra all kontakt som er basert på hovedavtalens bestemmelser i hele KS tariffområde, slik som faste eller regelmessige møter mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver.

Seier for musikkterapeutene

(27.05.2014)

MFO har, etter årelang kamp, fått på plass en egen kode for musikkterapeuter. Yrkesgruppa har fått stillingskode 7712, stillinger med krav om mastergrad. Når kommunene søker etter og ansetter en musikkterapeut skal denne innplasseres i stillingsgruppe «Stillinger med krav om mastergrad» i kapittel fire i hovedtariffavtalen.

Norsk filmforbund støtter MFO og kulturskolelærerne

(27.05.2014)

Norsk filmforbund støtter MFO i kampen for anstendige lønns- og arbeidsforhold for kulturskolelærerne. Vi registrerer med bekymring at resultatet av årets tariffrevisjon er dårlig nytt for kulturskolene og kulturskolelærerne og dermed alle barna som utvikler sin kulturelle kompetanse gjennom kulturskolene.

Strømme-trøbbel i Finland og Sverige

(23.05.2014) Både i Finland og Sverige strides arister og plateselskap nå om hvorvidt musikk skal kunne tilgjengeliggjøres på digitake plattformer som feks Spotify og om hvor mye penger som skal tilfalle henholdsvis artist og plateselskap.

I Sverige saksøker Musikerförbundet Waner, Naxos og MNW, les mer her.

Universal Music Finland blir saksøkt av Albert Järvinens sønner i forbindelse med Hurriganes' utgivelser fra 70-tallet, les mer her.

Globalt dialogmøte om arbeidsforholdene i kultur og mediesektoren

(23.05.2014) ILO (FNs arbeidslivsorganisasjon) arrangerte i mai i år et globalt dialogmøte om arbeidsforholdene i kultur og mediesektoren. Slike møter holdes omtrent hvert 10. år, med deltakere fra relevante arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og statlige myndigheter. MFOs nestleder Kristin Haagensen og LO-sekretær Renée Rasmussen deltok i årets møte hvor det ble vedtatt en felles uttalelse om hvilke utfordringer sektoren står overfor, og flere anbefalinger om nye tiltak fra ILOs side.

Kultur inn i FNs utviklingsmål

(16.05.2014) I året 2000 vedtok FNs toppmøte åtte utviklingsmål for de neste femten årene. Dette er blitt kalt tusenårsmålene (Millennium Development Goals). Ordet kultur og hensynet til kulturverdier og kulturytringer er fullstendig fraværende i disse tusenårsmålene.

Det arbeides nå med nye, bærekraftige utviklingsmål for periodene etter 2015 (UN Sustainable Development Goals Post-2015). En rekke internasjonale og nasjonale kunstner- og kulturorganisasjoner har nå tatt initiativ til en underskriftskampanje for å få kulturperspektivet inn i de nye utviklingsmålene. MFO har selvsagt signert oppropet.

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7