Aktuelt

Lindemanprisen 2014 til Harald Jørgensen

(29.09.2014) Lindemanprisen 2014 vil bli overrakt professor, tidligere rektor ved Norges musikkhøgskole, Harald Jørgensen ved en tilstelning i Lindemansalen på NMH fredag 24. oktober. Alle medlemmer av MFO er invitert til å være tilstede under begivenheten, som har form av en konsert. Arrangementet starter klokka 18:00 og varer i snaue to timer.

Image

Entreprenørskapsdagene for musikere og utøvende kunstnere

(15.09.2014) Entreprenørskapsdagene er et todagers program spekket med dyktige og profilerte foredragsholdere, workshops og nyttig informasjon. Programmet disse dagene er rettet mot utøveren - musikeren og kunstneren - kulturentreprenøren. Entreprenørskapsdagene er en del av Oslo Innovation Week og avholdes på Kulturhuset 12. og 13. oktober.

MFO, Norsk teater- og orkesterforening (NTO), Musikkteaterforum og MØST står bak Entreprenørskapsdagene 2014. 

MFO er svært skeptisk til Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

(10.09.2014) Regjeringen la i juni fram forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, og forslagene er nå ute på høring. MFO frykter at flere av forslagene kan få store negative konsekvenser for mange av våre medlemmer, og vi tar gjerne imot synspunkter både fra medlemmer og tillitsvalgte.

MFO støtter de streikende butikkarbeiderne

(08.09.2014) Følgende støtteerklæring er sendt fra MFO til Handel og Kontor i Norge:

Har du gjort avtale om bruk av innspilt musikk på TV? MFO trenger din hjelp!

(05.09.2014) MFO har gått til søksmål mot Riks-TV og kringkastingsselskapene TV2, TV-Norge og TV3 fordi vi mener at det mangler klarering av rettigheter ovenfor rettighetshaverne. For å ha en best mulig sak trenger vi avtaler dere som musikere har inngått med de enkelte TV-kanalene/produksjonsselskapene. Har du inngått slike avtaler ber vi deg sende dem til oss innen 16. september.

Kravskjema til bruk i lokale lønnsforhandlinger i KS tariffområde

(03.09.2014) Det  er avsatt 1,0 % til lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1.7.2014. Forhandlingene etter hovedtariffavtalens kapittel 4.A.1 skal være sluttført innen 1.11 2014, ankefrist er satt til 15.11.

Det ligger en sentral føring om at ledere i kapittel 4 B og 4 C bør prioriteres.

Kravskjemaet finner du her . Husk at mange kommuner/fylkeskommuner har egne skjemaer/rutiner for hvordan kravene skal leveres.

Ta kontakt med lokal tillitsvalgt dersom du har spørsmål knyttet til lokale forhandlinger i din kommune/fylkeskommune/virksomhet.

KS og lærerorganisasjonene med brev til kunnskapsministeren

(02.09.2014) Lærerorganisasjonene og KS har sendt brev til statsråd Torbjørn Røe Isaksen og bedt regjeringen om å bidra til en forbedring av rammevilkårene i skolen.

KS, Musikernes fellesorganisasjon, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk lektorlag har i et felles brev oppfordret kunnskapsministeren til å vurdere konkrete tiltak som vil gi lokale myndigheter bedre muligheter til å leve opp til nasjonale mål om høy kvalitet og et likeverdig skoletilbud.

Ny anbefalt minstesats for spillejobber

(27.08.2014) MFO har i Smartkortet for frilansere i mange år anbefalt medlemmene å kreve lønn eller honorar for klubb- og dansejobber ut fra den til enhver tid gjeldende daglønna for turneer med Rikskonsertene. Det har etter hvert vist seg at dette fungerer dårlig, bl.a. fordi de fleste medlemmene nå fakturerer slike spillejobber som selvstendig næringsdrivende.
Forbundsstyret har derfor vedtatt et nytt anbefalt minstehonorar for klubbkonserter o.l. hvor musikerne honoreres som selvstendig næringsdrivende.

LO Stats student- og ungdomskonferanse

(19.08.2014) LO Stat inviterer til student- og ungdomskonferanse 8. - 10. oktober på Klækken Hotell, Hønefoss. Konferansen er et tilbud til medlemmer og tillitsvalgte under 35 år som tilknyttet staten eller Spekter.

Minnemarkeringen 22. juli

(30.07.2014) Minnemarkeringen etter 22. juli 2011 foran regjeringsbygget 22. juli i år ble markert med taler av statsminister Erna Solberg og AUFs leder Eskil Pedersen. De fleste medier refererer imidlertid ikke det flotte kunstneriske innslaget som avsluttet seremonien. MFOs medlemmer Maria Mohn og Torstein Koppang presenterte en nyskrevet sang for anledningen, "Du vakre, lille, skjøre skatt", med tekst og melodi av Maria Mohn. Med hennes tillatelse har MFO fått anledning til å legge den ut her.

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7   8