Aktuelt

Kravskjema til bruk i lokale lønnsforhandlinger i KS tariffområde

(03.09.2014) Det  er avsatt 1,0 % til lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1.7.2014. Forhandlingene etter hovedtariffavtalens kapittel 4.A.1 skal være sluttført innen 1.11 2014, ankefrist er satt til 15.11.

Det ligger en sentral føring om at ledere i kapittel 4 B og 4 C bør prioriteres.

Kravskjemaet finner du her . Husk at mange kommuner/fylkeskommuner har egne skjemaer/rutiner for hvordan kravene skal leveres.

Ta kontakt med lokal tillitsvalgt dersom du har spørsmål knyttet til lokale forhandlinger i din kommune/fylkeskommune/virksomhet.

KS og lærerorganisasjonene med brev til kunnskapsministeren

(02.09.2014) Lærerorganisasjonene og KS har sendt brev til statsråd Torbjørn Røe Isaksen og bedt regjeringen om å bidra til en forbedring av rammevilkårene i skolen.

KS, Musikernes fellesorganisasjon, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk lektorlag har i et felles brev oppfordret kunnskapsministeren til å vurdere konkrete tiltak som vil gi lokale myndigheter bedre muligheter til å leve opp til nasjonale mål om høy kvalitet og et likeverdig skoletilbud.

Ny anbefalt minstesats for spillejobber

(27.08.2014) MFO har i Smartkortet for frilansere i mange år anbefalt medlemmene å kreve lønn eller honorar for klubb- og dansejobber ut fra den til enhver tid gjeldende daglønna for turneer med Rikskonsertene. Det har etter hvert vist seg at dette fungerer dårlig, bl.a. fordi de fleste medlemmene nå fakturerer slike spillejobber som selvstendig næringsdrivende.
Forbundsstyret har derfor vedtatt et nytt anbefalt minstehonorar for klubbkonserter o.l. hvor musikerne honoreres som selvstendig næringsdrivende.

LO Stats student- og ungdomskonferanse

(19.08.2014) LO Stat inviterer til student- og ungdomskonferanse 8. - 10. oktober på Klækken Hotell, Hønefoss. Konferansen er et tilbud til medlemmer og tillitsvalgte under 35 år som tilknyttet staten eller Spekter.

Minnemarkeringen 22. juli

(30.07.2014) Minnemarkeringen etter 22. juli 2011 foran regjeringsbygget 22. juli i år ble markert med taler av statsminister Erna Solberg og AUFs leder Eskil Pedersen. De fleste medier refererer imidlertid ikke det flotte kunstneriske innslaget som avsluttet seremonien. MFOs medlemmer Maria Mohn og Torstein Koppang presenterte en nyskrevet sang for anledningen, "Du vakre, lille, skjøre skatt", med tekst og melodi av Maria Mohn. Med hennes tillatelse har MFO fått anledning til å legge den ut her.

Image

Sommerhilsen fra forbundslederen

(30.07.2014) Det er alltid hyggelig å dra hjem til Trøndelag i sommerferien, og i år har det vært ekstra fint, siden trønderregnet har holdt seg unna og solen har fått lov til å regjere. Etter en ualminnelig hektisk vår, med mange lønnsoppgjør, der flere av dem havnet i mekling, og i tillegg en lærerstreik, var det godt å kunne koble litt av med familie og venner. Dette skriver MFOs forbundsleder i denne hilsenen.

Image

Kommunalkonferansen 2014: Flytte fjell?

(23.07.2014) Invitasjon til Kommunalkonferansen 4. september 2014 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.
Årets Kommunalkonferanse er brennaktuell. Midt opp i regjeringens varslede kommunereform, stiller vi ganske enkelt spørsmålet: Hva er en kommune? Spørsmålet kan ved første øyekast virke banalt, men det er i bunn og grunn dette kommunereformen handler om. Hva er en kommune, og hva skal være dens formål?

Stipendopphald Leveld Kunstnartun 1. januar – 31. juli 2015

(01.07.2014) Treng du arbeidsro, eller har du eit samarbeidsprosjekt saman med andre? Leveld Kunstnartun i Ål i Hallingdal lyser ut gratis stipendopphald frå 1. januar til 31. juli 2015. Opphald er tiltenkt profesjonelle kunstnarar – biletkunstnarar, forfattarar, musikarar, skodespelarar og kulturarbeidarar mv. 

Kunstnerundersøkelse med svarfrist 4. juli

(27.06.2014)

Det gjennomføres i år en stor kunstnerundersøkelse, for første gang på lang tid. Den siste undersøkelsen ble publisert i 2008.

Husk å registrere alle arbeidsforhold hos oss

(27.06.2014)

Dette er viktig  fordi vi ikke kan bistå deg i saker hvor arbeidsforholdet ikke er registrert. Vi opplever dessverre at medlemmer har glemt å oppgi nye arbeidsforhold og dermed betaler feil kontingent til MFO. 

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7   8