Aktuelt

Eksportundersøkelsen 2015

(18.02.2016) Music Norway har i samarbeid med GramArt og Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) utført en undersøkelse blant norske musikere om eksportvirksomhet. Undersøkelsen er utført av BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) høsten 2015.

Les undersøkelsen her

Hvordan oppnå skattefri refusjon av mobilbruk i tjeneste?

(10.02.2016) Mange av MFOs medlemmer får dekket mobiltelefonbruk av arbeidsgiver. Det skattefrie sjablongbeløpet for slik refusjon er fjernet. Vi har derfor spurt skribenten Otto Risanger (opphavsmannen bak blant annet «Musikere og skatt») om hvordan vi nå bør innrette oss for ikke å bli beskattet for mobilbruk i arbeidsgivers tjeneste.

Image

Vederlagsfondets tildelinger februar 2016

(10.02.2016) Årets første tildelingsrunde i MFOs vederlagsfondet er nå klare. -Det var mange gode søknader også i denne runden, sier fondets styreleder Anders Hovind.

Tor Haugerud, 1349 og Ine Hoem er noen av dem som fikk penger i denne runden. For å bli vurdert i neste tildelingsrunde må vi ha søknaden din innen 17. mars.

Minneord over Leif Solberg (1914-2015)

(01.02.2016) Komponisten, kirkemusikeren og pedagogen Leif Solberg gikk bort 25. januar, 101 år gammel.
Norsk Komponistforenings styreleder Åse Hedstrøm og Musikernes fellesorganisasjons nestleder Anders Hovind har skrevet minneord som er publisert på Ballade.no.

>> Neste side - 1   2   3   4