Aktuelt
Image

MFO er blitt hørt: SAS endrer bagasjereglene

(28.04.2014) SAS forenkler nå sine bagasjeregler. Forenklingen inkluderer også alle typer spesialbagasje som for eksempel musikkinstrumenter. Prisene for å ta med ekstra bagasje settes i tillegg ned.

Det muliges kunst

(24.04.2014)

Ti gode råd for å gjøre kunst- og kulturfagene bedre ble overrakt to ministre idag. I høst ble en ekspertgruppe gitt i oppdrag å komme med forslag «som kan gi bedre koordinering og samlet innsats fra kunst- og kulturfaglige miljøer som har aktiviteter rettet mot skolen». Gruppa har bestått av eksperter innenfor kunst, kultur, utdanning, politikk og byråkrati, og de har jobbet et drøyt halvår. Utgangpsunktet har vært spørsmålet om barn og unge får et helhetslig kunst- og kulturtilbud fra barnehagen opp gjennom hele opplæringsløpet. 

Image

Fakta om pensjonsordningen ved Operaen

(04.04.2014) Operapensjonsordningen har den siste uka vært gjenstand for engasjerte diskusjoner og opptil flere oppslag i pressen. MFO gir deg derfor noen fakta om den mye omtalte ordningen.

Avtale om NRKs arkivmateriale

(03.04.2014)

Norwaco har inngått en avtale med NRK om bruk av deres arkivmateriale. Avtalen trådte i kraft 1. januar i år, og NRK er godt i gang med å legge ut gamle godbiter fra arkivet i nettspilleren sin.

Norwaco har mottatt noen henvendelser fra enkeltrettighetshavere vedrørende avtalen, og de har forstått at dette er en avtale som vekker interesse. Mange individuelle rettighetshavere har et forhold til NRK, og er således opptatt av hva NRK kan gjøre med deres verk og frembringelser. Derfor blir også engasjementet stort når rettighetshaverne oppdager at eldre produksjoner legges ut på NRKs nettsider uten at de er blitt spurt direkte.

Rammeplan for kulturskolen: Mangfold og fordypning

(01.04.2014) I regi av Norsk kulturskoleråd er en ny rammeplan for kulturskolen under utarbeidelse, og 1. april 2014 ble de to første kapitlene i den nye rammeplanen sendt ut på høring. Høringsbrev, høringsutkast til rammeplan og høringsmal finner du her.

Lansering 9. april: Ny Norsk Standard sikrer bedre musikklokaler

(28.03.2014) Standard Norge lanserer nå en ny Norsk Standard, NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, som skal sikre bedre musikklokaler. Den nye standarden skal være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende musikkrom. Les mer om standarden og lanseringen her. Standarden kan for øvrig kjøpes og lastes ned her.

Gambling med fellesskolen?

(19.03.2014)
Dette Samfunnsnotatet viser hvorfor undervisning av barn og unge er en helt spesiell tjeneste som ikke passer for kommersielle aktører og konkurranse om elever.

Notatet lister opp 13 uheldige virkninger dersom man tillater en betydelig markedskultur i skolesektoren.
Spørsmålet om konkurranse og markeder er aktualisert ved at den nye regjeringen ønsker å endre privatskoleloven med en midlertidig dispensasjonshjemmel nå i vår, og sende et mer omfattende lovforslag på høring til høsten, for vedtak våren 2015.

Les hele samfunnsnotatet her.

Image

MFO inviterer til Bransjedag med kulturministeren

(11.03.2014) MFO arrangerer Bransjedag på Riksscenen i Oslo mandag 31.mars kl 12-17. Dørene åpner 11.30 med servering av en lett lunsj.
Målgruppe er frilansere og næringsdrivende musikere, medlemmer fra andre kulturorganisasjoner og andre som er opptatt av vilkårene i det frie kulturfeltet.

Kulturminister Thorhild Widvey kommer klokka 12 og skal snakke om regjeringens satsing på det frie kulturfeltet. Hun er deretter tilgjengelig for spørsmål fram til ca 13.30.
Fra klokka 14 er det åpen mikrofon hvor vi vil diskutere flere aktuelle temaer.

Ny doktorgrad: Vurdering i musikkfag. En deskriptiv, analytisk studie av musikklæreres vurderingspraksis i ungdomsskolen

(07.03.2014) Elevvurdering har fått økt internasjonalt fokus på 2000-tallet og preger nå norsk skole på mange måter. Nye ideer, prinsipper og verktøy for vurdering tas i bruk i samtlige skolefag, inkludert musikkfaget. John Vinge redegjør i denne avhandlingen for hvordan 14 lærere i ungdomsskolen praktiserer, begrunner og opplever elevvurdering i sine musikkfag.

Image

God 8. mars!

(07.03.2014) Ja, så var den her igjen, den ene dagen da vi er programforplikta til å snakke om kjønn. Ja altså, ikke kjønn i bevegelse som Joacim Lund så fint sa det under by:Larm, men likestilling, eller balanse som noen av oss har begynt å kalle det. Dette var nemlig tema på årets bransjetreff i år etter initiativ fra prosjektet Balansekunst. Balansekunst er et nettverk av musikkorganisasjoner som på eget initiativ arbeider for å få fortgang i arbeidet med å jevne ut kjønnsforskjeller i musikklivet. MFO har vært stolt medlem i prosjektet siden starten i 2009. 

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6