Aktuelt

Seier for musikkterapeutene

(27.05.2014)

MFO har, etter årelang kamp, fått på plass en egen kode for musikkterapeuter. Yrkesgruppa har fått stillingskode 7712, stillinger med krav om mastergrad. Når kommunene søker etter og ansetter en musikkterapeut skal denne innplasseres i stillingsgruppe «Stillinger med krav om mastergrad» i kapittel fire i hovedtariffavtalen.

Norsk filmforbund støtter MFO og kulturskolelærerne

(27.05.2014)

Norsk filmforbund støtter MFO i kampen for anstendige lønns- og arbeidsforhold for kulturskolelærerne. Vi registrerer med bekymring at resultatet av årets tariffrevisjon er dårlig nytt for kulturskolene og kulturskolelærerne og dermed alle barna som utvikler sin kulturelle kompetanse gjennom kulturskolene.

Strømme-trøbbel i Finland og Sverige

(23.05.2014) Både i Finland og Sverige strides arister og plateselskap nå om hvorvidt musikk skal kunne tilgjengeliggjøres på digitake plattformer som feks Spotify og om hvor mye penger som skal tilfalle henholdsvis artist og plateselskap.

I Sverige saksøker Musikerförbundet Waner, Naxos og MNW, les mer her.

Universal Music Finland blir saksøkt av Albert Järvinens sønner i forbindelse med Hurriganes' utgivelser fra 70-tallet, les mer her.

Globalt dialogmøte om arbeidsforholdene i kultur og mediesektoren

(23.05.2014) ILO (FNs arbeidslivsorganisasjon) arrangerte i mai i år et globalt dialogmøte om arbeidsforholdene i kultur og mediesektoren. Slike møter holdes omtrent hvert 10. år, med deltakere fra relevante arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og statlige myndigheter. MFOs nestleder Kristin Haagensen og LO-sekretær Renée Rasmussen deltok i årets møte hvor det ble vedtatt en felles uttalelse om hvilke utfordringer sektoren står overfor, og flere anbefalinger om nye tiltak fra ILOs side.

Kultur inn i FNs utviklingsmål

(16.05.2014) I året 2000 vedtok FNs toppmøte åtte utviklingsmål for de neste femten årene. Dette er blitt kalt tusenårsmålene (Millennium Development Goals). Ordet kultur og hensynet til kulturverdier og kulturytringer er fullstendig fraværende i disse tusenårsmålene.

Det arbeides nå med nye, bærekraftige utviklingsmål for periodene etter 2015 (UN Sustainable Development Goals Post-2015). En rekke internasjonale og nasjonale kunstner- og kulturorganisasjoner har nå tatt initiativ til en underskriftskampanje for å få kulturperspektivet inn i de nye utviklingsmålene. MFO har selvsagt signert oppropet.

Image

MFO er blitt hørt: SAS endrer bagasjereglene

(28.04.2014) SAS forenkler nå sine bagasjeregler. Forenklingen inkluderer også alle typer spesialbagasje som for eksempel musikkinstrumenter. Prisene for å ta med ekstra bagasje settes i tillegg ned.

Det muliges kunst

(24.04.2014)

Ti gode råd for å gjøre kunst- og kulturfagene bedre ble overrakt to ministre idag. I høst ble en ekspertgruppe gitt i oppdrag å komme med forslag «som kan gi bedre koordinering og samlet innsats fra kunst- og kulturfaglige miljøer som har aktiviteter rettet mot skolen». Gruppa har bestått av eksperter innenfor kunst, kultur, utdanning, politikk og byråkrati, og de har jobbet et drøyt halvår. Utgangpsunktet har vært spørsmålet om barn og unge får et helhetslig kunst- og kulturtilbud fra barnehagen opp gjennom hele opplæringsløpet. 

Image

Fakta om pensjonsordningen ved Operaen

(04.04.2014) Operapensjonsordningen har den siste uka vært gjenstand for engasjerte diskusjoner og opptil flere oppslag i pressen. MFO gir deg derfor noen fakta om den mye omtalte ordningen.

Avtale om NRKs arkivmateriale

(03.04.2014)

Norwaco har inngått en avtale med NRK om bruk av deres arkivmateriale. Avtalen trådte i kraft 1. januar i år, og NRK er godt i gang med å legge ut gamle godbiter fra arkivet i nettspilleren sin.

Norwaco har mottatt noen henvendelser fra enkeltrettighetshavere vedrørende avtalen, og de har forstått at dette er en avtale som vekker interesse. Mange individuelle rettighetshavere har et forhold til NRK, og er således opptatt av hva NRK kan gjøre med deres verk og frembringelser. Derfor blir også engasjementet stort når rettighetshaverne oppdager at eldre produksjoner legges ut på NRKs nettsider uten at de er blitt spurt direkte.

Rammeplan for kulturskolen: Mangfold og fordypning

(01.04.2014) I regi av Norsk kulturskoleråd er en ny rammeplan for kulturskolen under utarbeidelse, og 1. april 2014 ble de to første kapitlene i den nye rammeplanen sendt ut på høring. Høringsbrev, høringsutkast til rammeplan og høringsmal finner du her.

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6