Aktuelt

Rolf Gammleng-prisene utdelt

(06.11.2017) Fond for utøvende kunstnere delte mandag kveld ut priser for over en halv million kroner. Gammleng-prisen gis til kunstnere som har utmerket seg på plateinnspillinger eller på scenen. 10 forskjellige utøvere/band ble hyllet av sine egne med en pris som har blitt delt ut helt siden 1982. Prisen belønner faglig dyktighet og kvalitet i alle ledd, uavhengig av salgstall.

Arbeidstidsforhandlingene i KS

(01.11.2017) Arbeidstidsforhandlinger

Lærernes arbeidstidsavtale var stridens kjerne da lærere i hele Norge gikk til streik i 2014. De protesterte heftig mot forslaget til kommunesektorens organisasjon KS om å innføre fast kontortid.

Nå er det igjen forhandlinger om denne viktige avtalen. Dagens arbeidstidsavtale for skolen utløper 31. desember 2017.

Image

Statsbudsjettet 2018: Mer til kulturbygg og næring, grelle kutt i UDs kulturmidler

(12.10.2017) Foreløpig utregning på kulturens andel av statsbudsjettet viser 0,87 % i år. – Vi er glade for at kulturens andel ikke synker ytterligere, men vi er på ingen måte fornøyd med at brorparten av økningen på kulturbudsjettet går til Kreativt Norge mens institusjonene nok en gang avspises med summer som ikke holder tritt med forventet lønnsvekst. Etter fem år med samme tendens snakker vi nå om reelle kutt over hele linja, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian. - Regjeringen kutter dessuten nesten 50 % i UDs kulturmidler, det vil jeg kalle en skandale.

Image

Kontordagen for musikere

(01.10.2017) Skal du sette av en dag til kontorarbeid denne høsten, sett av 15. November!

Tid: 15/11 kl. 9-16
Sted: Kulturhuset, Youngsgate 6, 0181 Oslo

Seminaret er gratis for deg som er MFO-medlem, meld deg på her. MFO gir reisetilskudd på inntil kr. 1 500 for MFO-medlemmer som har lang reisevei.

Vi tar i bruk hele Kulturhuset i Oslo, og fyller det med debatter, inspirasjon, minikurs og veiledningsmøter. 
Et dagsseminar midt i byen, med masse relevante temaer for deg som jobber som næringsdrivende med musikk.

Ny KS-veileder om ytringsfrihet og varsling

(22.09.2017) Kommunesektoren forvalter fellesskapets ressurser og ivaretar viktige oppgaver. Det forutsetter stor åpenhet og god håndtering av varsler om kritikkverdige forhold, mener KS.

Åpenhet, god håndtering av kritikk og varsling av kritikkverdige forhold er viktig for kommunale virksomheters legitimitet til å forvalte fellesskapets ressurser. I en virksomhet med god ytringskultur er det mindre behov for å ta i bruk de særlige varslingsreglene som nylig trådte i kraft.

KS har utarbeidet den nye veilederen «Ytringsfrihet og varsling – veileder for kommuner og fylkeskommuner».

Image

Honorarsatser i Den kulturelle skolesekken

(18.09.2017) Etter opprettelsen av Kulturtanken som et direktorat har det vært uklart hvem som kan forhandle om honorarsatsene i Den kulturelle skolesekken (DKS). MFO har tatt til orde for at KS burde kunne ta dette ansvaret og i påvente av en formell godkjenning av en slik ordning har KS nå kommet med nye anbefalte satser for sine medlemmer, fylkeskommunene. Satsene oppjusteres med 4,9 % for alle som ikke opererer etter "Akershusavtalen" hvor satsen vil være på 3 035,- kroner for lønnsmottakere og 3 899,-  kroner for oppdragstakere. - Vi er svært fornøyd med at KS ønsker å ta på seg dette ansvaret og forventer at Fylkeskommunene følger opp anbefalingen, sier MFOs forbundsleder, Hans Ole Rian. Når det er sagt vil jeg presisere at satsene etter vår mening er for lave.

Image

Lindemanprisen til Alf Richard Kraggerud

(07.09.2017) Pedagogen og fiolinisten Alf Richard Kraggerud (f. 1969) får årets Lindemanpris. Han får den for sin mangeeårige og betydningsfulle innsats for talentutvikling og undervisning av barn og unge. Prisen er på 150.000 kroner, og prispengene vil Kraggerud gi videre til unge talenter.

Konsertteknikersatsen er regulert med 2,5 prosent

(15.08.2017) MFO har per 15. august 2017 regulert anbefalt dagsats for frilans konsertteknikere i næring. Ny sats er kr 4.100, som innebærer en regulering på 2,5 prosent. Satsen gjelder arbeidsdag inntil 10 timer.
Se forøvrig smartkortet

Image

Utlysing av arbeidsopphold våren 2018

(07.07.2017) Treng du arbeidsro, eller har du eit samarbeidsprosjekt med andre? Leveld Kunstnartun lyser ut stipendopphald for perioden 1. januar til 31.juli 2018. Arbeidsopphalda er tiltenkt profesjonelle kunstnarar – biletkunstnarar, forfattarar, musikarar, skodespelarar og kulturarbeidarar mv.

Image

"Somliga går med trasiga skor" på Notodden Blues Festival for 7ende gang

(12.06.2017) "Somliga går med trasiga skor" er tittelen på et samarbeidsprosjekt mellom Notodden Blues Festival, LO og Norsk Folkehjelp. Sammen skal LO og bluesen ha flere solidaritetskonserter under årets festival i august. Prosjektet startet i det små i 2011 med en gratiskonsert på festivalens siste dag. Siden den gang har prosjektet vokst og i år arrangeres det gratiskonserter hver eneste dag under festivalen. Søndag 6. august avslutter Bjørn Eidsvåg avslutt årets festival med solidaritetskonsert på Hovigs Hangar. 

>> Neste side - 1   2   3