Aktuelt
Image

Nei til avskilting av erfarne lærere

(13.02.2018) I dag skal Stortinget på nytt skal votere over den tilbakevirkende kraften for de nye kompetansekravene. I den anledningen ble 37500 underskrifter overlevert til Utdanningskomiteen, med en klar oppfordring til politikerne:

Opphev vedtaket om å gi nye kompetansekrav tilbakevirkende kraft!

Image

MFO inngår samarbeidsavtale med Fellesorganisasjonen – Spekter Helse

(08.02.2018) MFO har enkeltmedlemmer ansatt i ulike helseforetak, og det kan by på utfordringer å ivareta disse medlemmene, særlig med tanke på lokale lønnsforhandlinger.

FO har tillitsvalgte i alle helseforetak. MFO og FO inngår derfor en samarbeidsavtale med målsetning og at MFOs medlemmer skal  bedre ivaretas i lønnsutvikling, og informeres om saker som drøftes og forhandles i det enkelte helseforetak.Les samarbeidsavtalen her.        

Image

Musikerpakken 2018 er klar til nedlasting

(06.02.2018) Musikerpakken 2018 er nå klar til gratis nedlasting for MFOs medlemmer. Musikerpakken er som vanlig produsert av Otto Risanger, og er oppdatert med 2017-18-regler.
Pakken består av 6 digitale bøker: «Musikere og skatt», «Næringsrapport - gjør det selv», «Sykepenger og trygd i småbedriften», «Beste selskapsform - fordeler og ulemper», «Lønn, frilans, næring - hva er best, når?» og «Moms - ikke moms?».

Image

Nasjonalt innspillsmøte om ny kulturmelding

(01.02.2018) Fredag 2. februar deltok MFO på Kulturdepartementets nasjonale innspillsmøte om ny kulturmelding.

Vi i MFO mener at de nasjonale målene for kulturpolitikken blant annet bør være demokrati, rettferdighet og mangfold. Alle må gis tilgang til kunstopplevelser og kulturaktiviteter. Vi mener også at staten må styrke og ikke svekke sitt ansvar for kunst og kultur – som en betydelig samfunnsarena for refleksjon og meningsbygging.Les MFOs innspill til nasjonalt møteLes mer om MFOs innspill til ny kulturmelding

 

 

Nye satser hos Rikskonsertene/Kulturtanken fra 1.1.2018

(19.12.2017) Det er oppnådd enighet mellom MFO og NODA på den ene siden og Kulturtanken på den andre siden om følgende endringer i lønnssatsene med virkning fra 1.1.2018:
• Konsertsats jf § 2.1 skal være kr 3.203 (tidl. kr 3.128).
• Prøvesats per time jf § 3.2 skal være kr 487 (tidl. kr 476).
Se forøvrig revidert overenskomst.
 

MFO flytter til nye lokaler

(28.11.2017) Torsdag 30. november og fredag 1. desember er MFO på flyttefot, og derfor kan vi disse dagene ikke ta telefonen eller besvare epost. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for våre medlemmer, tillitsvalgte og forbindelser.

Image

Endelig statsbudsjett for 2018

(23.11.2017) -Også i år måtte våre venner i Krf og Venstre legge bredsiden til for å reversere noen av de kuttene som Høyre/FrP-regjeringen ønsket å gjennomføre i kulturlivet, sier forbundsleder Hans Ole Rian.

I budsjettforliket onsdag kveld ble det klart at Norsk Kulturfond får en økning på 30 millioner kroner i forhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Kuttet som ble foreslått på Utenriksdepartementets post for kulturfremme ble også reversert, og er nå tilbake til om lag samme nivå som inneværende år. –Men likevel blir beløpet på denne posten i 2018 betydelig mindre enn hva den var i 2013, sier Rian, -noe som er beklagelig, spesielt siden denne Regjeringen i teksten i budsjettet uttrykker vilje til å styrke dette viktige arbeidet.

Image

#nårmusikkenstilner: MFO iverksetter tiltak umiddelbart

(22.11.2017) Aftenposten har i kveld, 22. november publisert to opprop mot seksuell trakassering i musikkbransjen, ett undertegnet av 706 kvinner i musikkbransjen og ett undertegnet av 295 kvinnelige sangere. Hvis du som er MFO-medlem har opplevd trakassering eller overgrep kan du gjerne kontakte MFOs advokat Lars Chr. Fjeldstad på telefon 951 44 660. Lars har taushetsplikt, så du kan være sikker på at din historie ikke kommer ut.

– Vi i MFO og våre samarbeidspartnere kommer til å ta ordentlig tak i dette, så mye som vi kan. Dette problemet er ikke noe en emneknagg kan løse, det krever vedvarende arbeid over tid, sier forbundets nestleder Christine Thomassen (bildet).

Handlingsplan mot kjønnsdiskriminering, kjønnstrakassering og seksuelle overgrep

(18.11.2017) 16. november møttes representanter for de nordiske musikerforundene (Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge) samt British Musicians’ Union i Stockholm for å diskutere tiltak mot kjønnsdiskriminering, kjønnstrakassering og seksuelle overgrep i musikkbransjen. Møtet vedtok følgende resolusjon som varsler en omfattende handlingsplan på området.

Image

Slides fra Kontordagen 2017

(15.11.2017) Var du på Kontordagen 15. november? Rakk du ikke å gjøre notater fra seminarene? Var du ikke på Kontordagen, men er nysgjerrig på hva vi snakket om?
Her kan du laste ned slides fra seminarene:
Kontrakter - en innføring
Bookingbyrå - eller booke selv?
Platekontrakter - en innføring
Publishing
Trygderettigheter

>> Neste side - 1   2   3