Aktuelt / Tariff 2018

Tariffrevisjonene 2018

( 13.12.2017 )

Dette området er til bruk i forkant av – og under – hovedoppgjørene i 2018 innenfor alle avtaleområder hvor MFO er part. I år er alle bestemmelsene i tariffavtalene til forhandling, ikke bare lønn. Også bestemmelser om pensjon, arbeidstid, ulempetillegg, rettigheter under sykdom m.m. kan tas opp.

MFO forhandler med flere arbeidsgiverorganisasjoner og frittstående arbeidsgivere i løpet av våren 2018. Noen av de viktigste forhandlingsområdene er:

Spekter - som omfatter bl.a. orkestrene, de offentlige teatrene, Den Norske Opera, NRK (Kringkastingsorkestret) og enkelte andre, mindre virksomheter. Det særskilte området Spekter Helse omfatter helseforetakene og spesialhelsetjenesten.
KS - som omfatter alle landets kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo. For MFO handler det særlig om ansatte i musikk- og kulturskolene og skoleverket for øvrig, distriktsmusikere, fylkesmusikere, landsdelsmusikere og musikkterapeuter i kommunal virksomhet m.m.
Oslo kommune er et eget forhandlingsområde, som omfatter både lærere og øvrig kommunalt ansatte i Oslo kommune, herunder Oslo musikk- og kulturskole.
KA - som omfatter musikere i kirkelig sektor og andre ansatte i de kirkelige fellesrådene.
Staten - som omfatter alle statstilsatte. For MFO handler det bl.a. om undervisnings- og forskningspersonale ved høyskolene og universitetene.
Hovedorganisasjonen Virke - omfatter bl.a. de fleste folkehøgskolene, museer og andre kulturinstitusjoner, private helseinstitusjoner og en del frivillige organisasjoner, deriblant Norges Musikkorps Forbund.

Alle nyheter fra forhandlingsprosessene innenfor hvert tariffområde vil fortløpende bli lagt ut her. Etter hvert som forhandlingene tar til, vil hvert tariffområde få sin egen lenke i den grå boksen «Tariff 2018» oppe til venstre. Da klikker du på lenken for å få vite siste nytt fra området ditt.

Last ned MFOs framdriftsplan for tariffrevisjonene 2018.

Usikker på ord og begreper som brukes i tariffoppgjør? Sjekk FriFagbevegelses tariffleksikon!